Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nde muhteşem sergi…

Türkiye’nin Dünya Mirası fotoğrafları büyük ilgi görüyor.

Açılışı, Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya’dan oluşan MIKTA Platformu’nun Büyükelçileri yaptı.

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\C8AD1838-1428-4455-980F-71DE005216B6.jpeg

İlhan KARAÇAY’ın haberi:

Meksika, Endonezya, G.Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayrıresmi bir istişare ve eşgüdüm platformu olan MIKTA’nın, Hollanda’daki büyükelçilerinin katılımıyla açılan, ‘Çeşitlilikte Birlik’ temalı fotoğraf sergisi büyük ilgi görüyor.

25 Eylül 2013 tarihinde 68’inci BM Genel Kurulu genel görüşmeleri marjında hayata geçirilen MIKTA’nın, Hollanda’daki büyükelçilerine ev sahipliğini Yunus Emre Enstitüsü yaptı.

MIKTA üyesi ülkelerin ‘UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda bulunan eserlerinin sergilendiği “Çeşitlilikte Birlik” temalı fotoğraf sergisinde, Türkiye’nin Dünya Mirası Alanı’nın fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’nin daveti üzerine sergiye katılan MIKTA ülkelerinin büyükelçileri, kendi ülkelerinin zenginliklerinden çok,Türkiye’nin kültürel zenginliklerinden söz ettiler.

“Çeşitlilikte Birlik” temalı serginin sunumunu Lahey Büyükelçimiz Şaban Dişli ile Kültür ve Tanıtım Müşavirimiz Erdem Acır yaptılar.

Büyükelçi Dişli, serginin Birleşmiş Milletler, Kültür, Eğitim ve Bilim Teşkilatı UNESCO’nun 75’inci kuruluş yılı vesilesiyle düzenlendiğini belirtti. Dişli, bu sergiyle Türkiye’nin ve diğer 4 MIKTA ülkesi tarihinin, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve MIKTA platformunun görünürlüğünün artırılmasının hedeflediklerini belirtti.

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Ani Arkeolojik Alani Kars.jpg
                                                   Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

Diğer dört ülkeden 15’er fotoğrafın yer aldığı sergide konuşan, Meksika’nın Hollanda Büyükelçisi Jose Antonio Zabalgoitia Trejo, “Coğrafi olarak ne kadar uzak olsak da bu sergi, MIKTA ülkelerinin kültürel anlamda birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.” dedi.

Avusturalya’nın Hollanda Büyükelçisi Matthew Neuhaus, “Bu muhteşem eserlerin resimleri dahi gerçekleri kadar güzel duruyor.” diye konuştu.

Endonezya’nın Hollanda Büyükelçisi H.E.Mayerfas, kültür mirasının, medeniyetleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Güney Kore’nin Hollanda Büyükelçisi Yeondoo Jeong ise , kültürel iş birliğinin 5 ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını kaydetti.

Sergiye ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay, serginin aralık sonuna kadar ziyarete açık olacağını bildirdi.

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Aphrodisias Aydin.jpg
                                                                   Aphrodisias (Aydın) 2017

MIKTA’NIN OLUŞUMU VE AMACI

25 Eylül 2013 tarihinde 68’inci BM Genel Kurulu genel görüşmeleri marjında hayata geçirilen MIKTA’nın, ilk Dışişleri Bakanları toplantısı da anılan tarihte düzenlenmiştir. MIKTA hayata geçirildiği günden bu yana mutad olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde yılda üç kez toplanmaktadır. MIKTA’nın sekretaryası bulunmamakta olup, toplantılarının koordinasyonu her yıl rotasyon uygulamasıyla seçilen MIKTA Dönem Başkanı ülke tarafından sağlanmaktadır.
C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Catalhoyuk.jpg
                                                  Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

2020 MIKTA Dönem Başkanı Güney Kore’dir. Güney Kore, MIKTA Dönem Başkanlığı bağlamındaki temel önceliklerini çoktaraflılık, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenlik ve MIKTA dayanışması olarak belirlemiştir.

2021 yılında MIKTA Dönem Başkanlığı Avustralya tarafından deruhte edilecektir.

MIKTA’ya dâhil beş ülkenin tümü G20 üyesi olup, demokratik ve çoğulcu sisteme sahip açık ekonomilerdir. Bölgelerinde etkin birer aktör olan beş ülke, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmakta, uluslararası sorunlar karşısında çoğunlukla benzer ve yapıcı yaklaşımlar izlemektedir.

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Edirne Selimiye Camii Kulliyesi.jpg
                                                       Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

MIKTA ülkeleri, G20 ve diğer önde gelen uluslararası örgütlerle daha yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde bulunmayı ve üye ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede, MIKTA ülkeleri, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve OECD nezdindeki Daimi Temsilcilikleri başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde Büyükelçiler/Daimi Temsilciler düzeyinde çalışma toplantıları düzenlemekte, küresel meselelere ilişkin pek çok konuda ortak açıklamalar yayımlamaktadır.

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Efes.jpg
                                                                       Efes (İzmir) 2015

MIKTA ülkelerinin yedi temel önceliği şunlardır:
– Enerji
– Terörizmle Mücadele ve Güvenlik
– Ticari ve Ekonomik İşbirliği
– İyi Yönetişim ve Demokrasi
– Sürdürülebilir Kalkınma
– Cinsiyet Eşitliği
– Barışı Koruma Operasyonları

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Gobekli Tepe.jpg
                                                       Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

Türkiye’nin Tutumu
Ülkemiz, MIKTA’nın, bölgesel ve küresel sorunlara yapıcı çözümlerin kolaylaştırılması, küresel yönetişimin daha da etkinleştirilmesi ve küresel yönetişim mekanizmalarında ihtiyaç duyulan reformların hayata geçirilmesi bakımından önemli katkılarda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünmekte ve bu bağlamda MIKTA platformundaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, bu platformun Meksika, Endonezya, Kore ve Avustralya ile ikili ilişkilerimizin derinleştirilmesine ve bu ülkelerin yer aldığı coğrafyalarda etkinliğimizin artmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Goreme Milli Parki.jpg
                           Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)

UNESCO Dünya Mirası Listesi

UNESCO 17. Genel Konferansı, 17 Ekim-21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanmış ve 16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’yi kabul etmiştir. Türkiye Sözleşmeye 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla taraf olma kararı almış, Kanun Bakanlar Kurulu tarafından 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Kararla onaylanmış ve 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerekli belgelerin UNESCO Genel Merkezi’ne sunulmasıyla Türkiye Sözleşmeye 16.03.1983 tarihinde resmen taraf olmuştur. 1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne göre oluşturulan ve Dünya Mirası Komitesi (DMK) tarafından belirlenen Dünya Mirası Listesi’nde Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 1121 miras yer almaktadır. Bunlardan 869’u kültürel, 213’ü doğal ve 39’u karma (doğal ve kültürel) miraslardır. Türkiye’nin bu listede 16’sı kültürel, 2’si karma olmak üzere 18 miras alanı bulunmaktadır:


İŞTE 18 MİRAS ALANI’MIZ

1.Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
2. İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)
7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
15. Efes (İzmir) 2015
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016
17. Aphrodisias (Aydın) 2017
18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Hattusa Hitit Baskenti.jpg
                                               Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi

UNESCO’nun 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşmeye bağlı olarak oluşturulan Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesinde 2019 yılında Azerbaycan’ın başkanlığı ve ev sahipliğinde Bakü’de gerçekleştirilen Dünya Mirası Komitesi 43. Oturumunda kabul edilen miraslarla birlikte 1121 miras yer almaktadır. Bunlardan 869’u kültürel, 213’ü doğal ve 39’u karma (doğal ve kültürel) miraslardır. Türkiye’nin söz konusu listede 16’sı kültürel, 2’si karma olmak üzere 18 miras alanı bulunmaktadır.

Dünya Miras Komitesi tarafından UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan bu mirasların yanı sıra bir de bu listeye önerilmesi öngörülen ancak henüz adaylık süreçleri tamamlanmayan miraslardan oluşan Geçici Liste bulunmaktadır. Geçici Liste Üye Devletler için ulusal bir envanter niteliğinde olup, asıl listeye başvurulacak olan alanlar bu listeden seçilerek belirlenmektedir. UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 178 Taraf Devletin 1740 mirası yer almaktadır. Türkiye’nin Geçici Listede ilki 1994 yılında sunulan ve son olarak 2020 yılında güncellenen şekliyle 78 kültürel, 2 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam 83 mirası bulunmaktadır.

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Hieropolis Pamukkale.jpg
                                      Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Alanları
K
ültürel Miraslar: (Listeye Kaydediliş Tarihleriyle)

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\istanbulun tarihi alanları.jpg
                                              İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985

1.Karain Mağarası (Antalya) 1994
2.Urartu ve Osmanlı Eski Yerleşimi Ahlat Mezar Taşları (Bitlis) 2000
3.Alahan Manastırı (Mersin) 2000
4.Alanya (Antalya) 2000
5.Harran ve Şanlıurfa (Şanlıurfa) 2000

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Nemrut Dagi.jpg
                                                            Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987

6.İshakpaşa Sarayı (Ağrı) 2000
7.Konya Selçuklu Başkenti (Konya) 2000
8.Mardin Kültürel Peyzajı (Mardin) 2000
9.Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı 2000
10.St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000
11.St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Tarihi Çevresi (Mersin) 2000
12.Sümela Manastırı (Trabzon) 2000
13.Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009
14.Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Safranbolu.jpg
                                                      Safranbolu Şehri (Karabük) 1994

15.Sagalassos Arkeolojik Alanı (Burdur) 2009
16.Eşrefoğlu Camii (Konya) 2011
17.Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay) 2011
18.Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) 2012
19.Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) 2012
20.Birgi Tarihi Kenti (İzmir) 2012
21.Gordion (Ankara) 2012

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Truva-Antik-Kenti.jpg
                                           Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998 

22.Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) 2012
23.Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) 2012
24.Niğde’nin Tarihi Anıtları (Niğde) 2012
25.Mamure Kalesi (Mersin) 2012
26.Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) 2012
27.Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) 2012
28.Zeugma Arkeolojik Alanı (Gaziantep) 2012
29.Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) 2013
30.Laodikeia Arkeolojik Alanı (Denizli) 2013
31.Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri 2013
32.Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir) 2014
33.Anavarza Antik Kenti (Adana) 2014
34.Kaunos Antik Kenti (Muğla) 2014
35.Korykos Antik Kenti (Mersin) 2014

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Xanthos-Letoon.jpg
                                              Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988

36.Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) 2014
37.Kültepe – Kanesh Arkeolojik Alanı (Kayseri) 2014
38.Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) 2014
39.Eflatun Pınar: Hitit Kaya Anıtı (Konya) 2014
40.İznik (Bursa) 2014
41.Mahmutbey Camii (Kastamonu) 2014
42.Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) 2014
43.Vespasianus – Titus Tüneli (Hatay) 2014
44.Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup (St. Jacob) Kilisesi (Mardin) 2014
45.Akdamar Kilisesi (Van) 2015
48.Mudurnu Tarihi Ahi Kenti: Ahiliğin Tanıkları (Bolu) 2015
49.Dağlık Frigya (Eskişehir, Kütahya, Afyon) 2015
50.Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) 2015
51.Uzunköprü (Edirne) 2015
52.İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık Kırılma Mekanizması (Siirt) 2015
53Yıldız Sarayı Kompleksi (İstanbul) 2015
54.Bodrum Kalesi (Muğla) 2016
55.Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) 2016
56.Hacı Bayram Camii ve Çevresindeki Tarihi Alanlar (Ankara) 2016
57.Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) 2016
58.Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) 2016

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Divrigi Ulucami2.jpg
                                          Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

59.Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) 2016
60.Tuşpa/Van Kalesi, Van Tarihi Kenti ve Höyüğü(Van) 2016
61.Kibyra Antik Kenti (Burdur) 2016
62.Yivli Minare Camii (Antalya) 2016

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Diyarbakir Kalesi ve Hevsel Bahceleri.jpg
                Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015

63.Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 2017
64.Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) 2017
65.İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) 2017
66.Priene Arkeolojik Alanı (Aydın) 2018
67.Gaziantep Yeraltı Suyu Yapıları: Livas ve Kasteller (Gaziantep) 2018

C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Bursa CUMALIKIZIK.jpg
                    Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014 

68.Erken Dönem Anadolu Türk Mirası: Danişmend Beyliği Başkenti Niksar (Tokat) 2018
69.Justinian Köprüsü (Sakarya) 2018
70.Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat) 2018
71.Harput Tarihi Kenti (Elazığ) 2018
72.Anadolu’daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Taşıyıcılı Camiiler (Konya-Eşrefoğlu Camii,
Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyon-Afyon Ulu Camii,
Ankara-Arslanhane Camii) 2018
73.İzmir Tarihi Liman Şehri (İzmir) 2020
74.Koramaz Vadisi (Kayseri) 2020
75.Zerzevan Kalesi ve Mithraeum (Diyarbakır) 2020
76.Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı (Osmaniye) 2020
77.Beypazarı Tarihi Kenti (Ankara) 2020
C:\Users\ILHAN\Desktop\ARALIK BULTENINE GIRECEKLER\Bergama Kulturel Peyzas.jpg
                       Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014 

Karma (Doğal ve Kültürel) Miraslar:
88.Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları (Amasya) 2015
79.Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) 2000
80.Kekova (Antalya) 2000

Doğal Miras:
81.Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı (Ankara-Konya-Aksaray) 2013
82.Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti (Samsun) 2016
83.Ballıca Mağarası Tabiat Parkı (Tokat) 2019

 

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?