Het evenement ‘Turkije als investeringsbestemming’, georganiseerd met bijdragen van Zafer Düzenli, Treasury and Finance Counsellor op de ambassade in Den Haag, werd bijgewoond door A. Burak Dağlıoğlu, hoofd van het Turkse Investeringsbureau, Yiğit Korkmaz Yaşar, algemeen directeur van het ministerie van Financiën en Financiën, en Selçuk Ünal, ambassadeur van Turkije in Den Haag.

De gasten, gehost door Steven van Rijswijk, Pınar Abay, Kaan Taşyürek en Alper Alagöz van ING Bank, die de Turkse vlag uithingen, kregen antwoord op hun vragen en werden na de lunch afcheid genomen.

Afbeelding met kleding, persoon, person, schoeisel Automatisch gegenereerde beschrijving
İlhan KARAÇAY gevolgd en schreef:

ING, de financiële en bancaire instelling van Nederland, heeft een prachtig gebaar gemaakt naar Turkije, dat blijft zoeken naar investeerders in het buitenland om de economische bottleneck te overwinnen.

Samen met Zafer Düzenli, Treasury and Finance Counsellor op de ambassade in Den Haag, organiseerde ING een evenement getiteld “Turkije als investeringsbestemming”, waar het investeringspotentieel in Turkije en de toekomstige doelstellingen voor het aantrekken van investeringen werden toegelicht.

Afbeelding met tekst, gebouw, schermopname, vlag Automatisch gegenereerde beschrijving

De 250 beleggers, die de vergaderzaal binnenkwamen door zowel de Turkse vlag als de Nederlandse vlag die aan de vlaggenmast voor het ING Centrum in Amsterdam hing te salueren, leken erg blij met het lachende gezicht van Yasemin Korukçu, de moderator van het programma, de informatie van de presentatoren en de lunch.

Afbeelding met kleding, gebouw, vrouw, schermopname Automatisch gegenereerde beschrijving
De openingsspeech van de bijeenkomst werd gehouden door Steven van Rijswijk, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Groep. Van Rijswijk gaf aan dat ING al sinds de jaren negentig in Turkije actief is en voegde daaraan toe: “We groeien samen met Turkije. We hebben meer dan 100 kantoren en 1,7 miljoen klanten in Turkije. Het is heel belangrijk voor ons dat ING toestemming heeft gekregen van het ministerie van Financiën voor de eerste ESG-obligatie-emissie (Environmental, Social and Governance) op de internationale kapitaalmarkten.” Van Rijswijk legde de voordelen uit van beleggen in Turkije en beleggen met Turkije en gaf aan tevreden te zijn over hun beleggingen en financiële activiteiten in Turkije.

Afbeelding met tekst, pak, person, media Automatisch gegenereerde beschrijving

Na de toespraak van de heer Van Rijswijk, de belangrijkste CEO van ING, nam onze ambassadeur in Den Haag, de heer Selçuk Ünal, het woord en begon zijn toespraak als volgt:

“Welkom bij het evenement van vandaag met de titel “Turkije als investeringsbestemming”. Om te beginnen wil ik ING Groep bedanken voor het openen van hun deuren voor dit evenement en voor hun waardevolle bijdrage tijdens het voorbereidingsproces.

Ik wil ook graag de heer Burak Dağlıoğlu, hoofd van het Investment Office, zijn team en iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie van dit evenement bedanken.

In de huidige competitieve wereldwijde omgeving hechten we veel belang aan het verstrekken van de meest accurate informatie aan de zakenwereld. Dergelijke bijeenkomsten zijn bedoeld om investeerders te voorzien van diepgaande informatie, zodat ze de ontwikkelingen in Turkije nauwkeurig kunnen analyseren. Daarom zijn onze autoriteiten hier om de huidige macro-economische situatie te presenteren en informatie te geven over de investeringsvooruitzichten in Turkije. We kijken uit naar vragen en we zullen ook de gelegenheid hebben om van gedachten te wisselen wanneer we afsluiten met de lunch.

Voorafgaand aan deze presentaties wil ik kort ingaan op onze bilaterale betrekkingen met Nederland, de stappen die zijn gezet op het gebied van investeringen en de algemene vooruitzichten van de Turkse economie.

Turkije en Nederland hebben sterke historische, politieke, economische, sociale en culturele banden die bijna vijf eeuwen teruggaan. Vanaf het allereerste begin vormden handel en economische betrekkingen de ruggengraat van de Turks-Nederlandse betrekkingen.

Deze rijke relatie gaat vijf eeuwen terug. We hebben dit jaar ook twee belangrijke verjaardagen. In 2024 is het 100 jaar geleden dat het Vriendschapsverdrag van 1924 werd ondertekend en 60 jaar geleden dat de Arbeidsovereenkomst tussen beide landen werd ondertekend. We hebben onlangs economische en culturele evenementen gelanceerd om beide te vieren.

Na 100 jaar zijn Turkije en Nederland respectievelijk de 17e en 18e economie ter wereld, met een BBP van iets meer dan 1 biljoen dollar. Als twee trouwe NAVO-bondgenoten vormen ze de twee toegangspoorten tot Europa. Er is een groeiende relatie tussen de twee landen op het gebied van handel, investeringen, financiën en toerisme.”

Afbeelding met tekst, Spreken in het openbaar, presentatie, Woordvoerder Automatisch gegenereerde beschrijvingNa ambassadeur Ünal zei A. Burak Dağlıoğlu, voorzitter van het Presidentieel Investeringsbureau, het volgende:

“Bij deze bijeenkomst waren zowel financiële investeerders, portfolio-investeerders als internationale directe investeerders aanwezig. We hebben de investeerders het verhaal van Turkije’s internationale directe investeringen van de afgelopen 20 jaar, de huidige situatie en onze visie voor de toekomst uitgelegd. We hebben ze verteld wat onze doelen hier zijn, wat onze doelen zijn om een van de top 10 economieën van de wereld te worden, en dat we meer aandeel zullen krijgen van de handel in de wereld, en dat we meer aandeel zullen krijgen van internationale directe investeringen.”

Dağlıoğlu, die uitlegde dat investeerders uit veel landen van de wereld directe investeringen doen in Turkije via Nederland, “Als we kijken naar de afgelopen 20 jaar, zijn de internationale directe investeringen vanuit Nederland ongeveer 27 miljard dollar. We weten dat ongeveer 3.000 in Nederland gevestigde bedrijven actief zijn in Turkije. In deze context is het belangrijk voor ons om hier te zijn. Het was belangrijk voor ons om de investeerdersgemeenschap hier te kunnen aanraken en bereiken en hen rechtstreeks onze boodschappen te kunnen geven.”

Dağlıoğlu verklaarde dat 30 procent van de jaarlijkse export van Turkije van ongeveer 250 miljard dollar afkomstig is van buitenlandse bedrijven die rechtstreeks in Turkije investeren en dat het aantal multinationals die hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Turkije uitvoeren 700 bedraagt.

Afbeelding met overdekt, meubels, stoel, tekst Automatisch gegenereerde beschrijving

De heer Dağlıoğlu werd gevolgd door de heer Yiğit Korkmaz Yaşar, algemeen directeur leningen bij het ministerie van Schatkist en Financiën, die sprak over het snelle herstel van de Turkse economie en de verbeteringen op het gebied van overheidsleningen, en verklaarde dat Turkije zich in een zeer goede positie bevindt wat betreft de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlands product.

Afbeelding met persoon, kleding, pak, overdekt Automatisch gegenereerde beschrijving

General Manager Yaşar zei vervolgens: “We zijn samengekomen om mogelijkheden en potentiële samenwerkingen te verkennen tussen de twee landen, die gedurende vele jaren een solide relatie hebben ontwikkeld op basis van wederzijds respect, samenwerking en gezamenlijke economische inspanningen.

Onze belangrijkste beleidsprioriteiten zijn inflatiebestrijding, begrotingsdiscipline, stabilisering van de groei, terugdringing van het tekort op de lopende rekening en versterking van onze internationale reserves.

Als gevolg van ons op regels gebaseerde, voorspelbare en doortastende beleid is de binnenlandse en buitenlandse vraag naar Turkse lire-activa gestegen, terwijl onze premie voor het landenrisico en de rendementsverschillen van de instrumenten die we uitgeven aanzienlijk zijn afgenomen.

We geloven dat met de compromisloze uitvoering van ons economisch beleid, waarvan de belangrijkste prioriteit het terugdringen van de inflatie is, de gunstige ontwikkelingen in de kapitaalstromen naar ons land en de vooruitzichten voor de kredietrating de komende tijd zullen voortduren.”

Afbeelding met overdekt, meubels, tekst, televisie Automatisch gegenereerde beschrijving

In haar presentatie prees Pınar Abay, Global Executive Board Member en Global Head of Retail Banking van ING Groep, de winstgevendheid en kansen van de bancaire sector in Turkije en verklaarde dat Turkije zeer grote voordelen biedt op het gebied van gekwalificeerd personeel.

Abay benadrukte dat ze in Turkije een “talentencentrum” willen oprichten en dat het personeel hier projecten zal ontwikkelen op het gebied van geavanceerde analyse en technologische gebieden.

Abay verklaarde dat ze de normaliseringsstappen in de economie verwelkomen en zei dat ze als investeerder in de banksector in Turkije streven naar een goede winstgevendheid en stabiele inkomsten.

BETREKKINGEN MET NEDERLAND

Het handelsvolume tussen de twee landen bedroeg 12,2 miljard USD in 2023, met een export van in totaal 7,87 miljard USD en een import van 4,42 miljard USD.

3.049 Nederlandse bedrijven zijn actief in Turkije.

Nederland is altijd de grootste investeerder in Turkije geweest. Het totale bedrag aan directe buitenlandse investeringen van Nederland in Turkije in de periode 2002-2023 is 28,9 miljard USD, met een totaal aandeel van 15,6%.

Terwijl de Nederlandse investeringen in Turkije USD 23 miljard bedroegen, bedroegen de Turkse investeringen in Nederland USD 21,2 miljard in 2022.

In 2023 ontvingen we ongeveer 57 miljoen toeristen. 1 miljoen 220 duizend Nederlandse vrienden bezochten Turkije.

De ruim een half miljoen Nederlands-Turkse gemeenschap is een integraal onderdeel van de Nederlandse economie en samenleving. 25.000 van de Turks-Nederlandse gemeenschap zijn zelfstandig ondernemer en bieden werkgelegenheid. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

Daarom is er nog een enorm en onbenut potentieel voor samenwerking en investeringsmogelijkheden op vele gebieden, waaronder de circulaire economie, groene transformatie, energietransitie en digitalisering. Kansen variëren van dienstensectoren zoals financiën, logistiek en gezondheidszorg tot maritieme, landbouw-, infrastructuur- en chemische sectoren.

Natuurlijk moeten we ons richten op gebieden met wederzijds voordeel en nieuwe partnerschappen aangaan op basis van win-win.

Uiteraard moeten investeringen worden ondersteund door een stabiel politiek en economisch klimaat, sterk bestuur en een solide wettelijk kader. Turkije is bereid op deze gebieden volledige steun te verlenen.

Hoewel een aantal initiatieven zoals belastingprikkels en subsidies worden uitgevoerd, is macro-economische stabiliteit essentieel voor investeringen. Vooral na de verkiezingen van 2023 in mei is Turkije begonnen met het zetten van belangrijke stappen in de richting van dit doel.

Op korte termijn heeft het nieuwe economische team prioriteit gegeven aan macrofinanciële stabilisatie, inflatiebeheersing en het nemen van de nodige stappen voor een evenwichtigere groei, en heeft het een reeks voorbereidende stappen in deze richting gezet.

Onlangs heeft de FATF (Financial Action Task Force), die internationale normen vaststelt voor de preventie van illegale financiële activiteiten, voor het eerst besloten dat Turkije zijn actieplan voor verwijdering van de “grijze lijst” grotendeels heeft voltooid.

Turkije heeft sterke fundamenten met zijn logistiek gunstige ligging op het kruispunt van drie continenten, gediversifieerde economie, jong-dynamische bevolking en goed opgeleide beroepsbevolking. Een vlucht van 4 uur vanuit Istanbul brengt je naar het oosten en het westen naar een markt van 1,3 miljard mensen.

Terwijl de wereldeconomie worstelt met recessiezorgen, blijft Turkije groeien. Volgens de tweede schatting groeide de economie van de eurozone in 2023 met 0,5%.

Zoals onlangs aangekondigd groeide Turkije in 2023 met 4,5%. In 2024 en 2025 zal het naar verwachting met respectievelijk 4% en 4,5% groeien. Het zal een van de snelst groeiende economieën zijn onder de OESO- en G20-leden. Naarmate de economie sterker wordt, groeien ook onze kapitaalmarkten.

Afbeelding met kleding, pak, person, persoon Automatisch gegenereerde beschrijvingSprekers die op het podium een panel vormden om de vragen van investeerders op de bijeenkomst te beantwoorden, gaven bevredigende uitleg.

Afbeelding met person, persoon, kleding, pak Automatisch gegenereerde beschrijvingDe deelnemers, die grote belangstelling toonden voor het evenement, overspoelden de presentatoren in het panel met vragen. Onder degenen die belangrijke vragen stelden, was er een Marokkaan die zei: “Ik zal geen vraag stellen, ik wil u alleen mijn complimenten aanbieden. De informatie die u hebt verstrekt is zo nuttig dat ik u bedank.” (links)

Afbeelding met buitenshuis, pak, person, vlag Automatisch gegenereerde beschrijvingAan het einde van de bijeenkomst spraken de sprekers, die we verzamelden onder de Turkse vlag die buiten wapperde, hun tevredenheid uit dat het evenement zeer succesvol was.

Onze ambassadeur in Den Haag, Selçuk Ünal, vertelde AA dat 2024 de eerste overeenkomst is die met Nederland is gesloten na de proclamatie van de Republiek, zowel het Vriendschapsverdrag van 1924 als het Verdrag van 19 augustus 1964.

Hij verklaarde dat het erg belangrijk was omdat het de 60e verjaardag was van de Arbeidsovereenkomst tussen Turkije en Nederland.

Ünal merkte op dat het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om de mogelijkheden met betrekking tot Turkije’s investeringspotentieel uit te leggen aan investeerders in Nederland en zei: “We hebben gedetailleerde presentaties gegeven aan een Nederlandse financiële, bancaire en andere sector vertegenwoordigers van ongeveer 200 mensen. Het belangrijkste hierbij was natuurlijk om de investeringsmogelijkheden uit te leggen die ons land in de volgende eeuw te bieden heeft in het kader van de ‘Turkse Eeuw’-visie van onze president.”

Ünal verklaarde dat de bijeenkomst voor hen productief was en zei: “Zowel de voorzitter van ons Presidentieel Investeringsbureau, Dağlıoğlu, als de algemeen directeur van het Ministerie van Financiën, Korkmaz, gaven gedetailleerde uitleg aan de deelnemers.”

Ünal benadrukte dat Nederland een prominent land is op het gebied van directe investeringen in Turkije en dat de Turkse gemeenschap in Nederland een zeer belangrijke plaats inneemt in de Nederlandse economie.

Afbeelding met kleding, persoon, person, pak Automatisch gegenereerde beschrijvingNa de ontvangst met thee, koffie en frisdrank voorafgaand aan de bijeenkomst, werd na afloop een lunch geserveerd.

TURKSE VERSIE VAN HET BERICHT

ING BANK’TAN MUHTEŞEM BİR JEST: TÜRKİYE’DEKİ YATIRIM POTANSİYELİ VE İMKÂNLARININ ANLATILDIĞI ETKİNLİĞE 250 YATIRIMCI KATILDI.

Lahey Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Müşaviri Zafer Düzenli’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Bir Yatırım Destinasyonu olarak Türkiye’ etkinliğine, Türkiye Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar ve Lahey Büyükelçimiz Selçuk Ünal katıldılar.

Göndere Türk bayrağı asan ING Bank’tan, Steven van Rijswijk, Pınar Abay, Kaan Taşyürek ve Alper Alagöz’ün ağırladığı konuklar, sorularına cevap alırken, öğle yemeği sonrasında uğurlandılar.

Afbeelding met kleding, persoon, person, schoeisel Automatisch gegenereerde beschrijving
İlhan KARAÇAY izledi ve yazdı:

Ekonomik dar boğazı atlatabilmek için, yur dışında yatırımcı arayışını sürdüren Türkiye’ye, Hollanda’nın Finans ve Bankacılık Kuruluşu ING muhteşem bir jest yaptı.
Lahey Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Müşaviri Zafer Düzenli ile birlikte, “Bir Yatırım Destinasyonu Olarak Türkiye” başlıklı etkinliğe imza atan ING, Türkiye’deki yatırım potansiyeli ve geleceğe yönelik yatırım çekme hedeflerinin anlatılmasını sağladı.

Afbeelding met tekst, gebouw, schermopname, vlag Automatisch gegenereerde beschrijvingAmsterdam’daki ING Merkezi’nin önündeki gönderde asılan, Hollanda bayrağının yanında Türk bayrağını da selamlayarak toplantı salonuna giren 250 yatırımcı, programın moderatörü Yasemin Korukçu’nun güler yüzü, sunucuların verdikleri bilgiler ve öğle yemeği ile çok mutlu göründüler.

Afbeelding met kleding, gebouw, vrouw, schermopname Automatisch gegenereerde beschrijvingToplantının açılış konuşmasını, ING Group CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Steven van Rijswijk yaptı. ING’nin 1990’lardan bu yana Türkiye’de bulunduğunu belirten Van Rijswijk, “Türkiye ile birlikte büyüyoruz. Türkiye’de 100 den fazla şubemiz ve 1,7 milyon müşterimiz var. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk Çevresel, Sosyal ve Yönetişim-Environmental, Social and Governance (ESG) tahvil ihracı için ING’ye de yetki verilmesi bizim için çok önemli” dedi ve Türkiye’ye yatırım ve Türkiye ile birlikte yatırım yapmanın avantajlarını anlatarak Türkiye’deki yatırımlarından ve finansal faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afbeelding met tekst, pak, person, media Automatisch gegenereerde beschrijving
ING’nin en önemli CEO’su Van Rijswijk’in konuşmasından sonra söz alan Lahey Büyükelçimiz Selçuk Ünal sözlerine şöyle başladı:

“Bir Yatırım Destinasyonu Olarak Türkiye” başlıklı bugünkü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime bu etkinlik için kapılarını açan ve hazırlık sürecindeki değerli katkılarından dolayı ING Grubu’na teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Ayrıca Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu’na, ekibine ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.

Günümüzün rekabetçi küresel ortamının farkında olarak iş dünyasına en doğru bilgiyi sunmaya büyük önem veriyoruz. Bu tür toplantılar, yatırımcıların Türkiye’deki gelişmeleri doğru analiz edebilmeleri için derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçla, mevcut makroekonomik durumu sunmak ve Türkiye’deki yatırım görünümü hakkında bilgi vermek üzere yetkili makamlarımız burada bulunuyor. Soruları merakla bekliyoruz ve öğle yemeği ile sonlandırdığımızda görüş alışverişinde bulunma fırsatımız da olacak.

Bu sunumlardan önce Hollanda ile ikili ilişkilerimize, yatırım alanında atılan adımlara ve Türkiye ekonomisinin genel görünümüne kısaca değinmek istiyorum.

Türkiye ve Hollanda arasında yaklaşık beş yüzyıla dayanan güçlü tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar bulunmaktadır. En başından beri ticari ve ekonomik ilişkiler Türk-Hollanda ilişkilerinin belkemiğini oluşturmuştur.

Bu zengin ilişki beş asır öncesine dayanmaktadır. Ayrıca, bu yıl iki önemli yıldönümümüz var. 2024 yılı, 1924 tarihli Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasının 100. yıldönümü ve iki ülke arasındaki İşgücü Anlaşması’nın imzalanmasının 60. yıldönümüdür. Her ikisini de kutlamak için yakın zamanda ekonomik ve kültürel etkinlikler başlattık.

Aradan geçen 100 yılın ardından Türkiye ve Hollanda, 1 trilyon doların biraz üzerindeki GSYİH’leriyle sırasıyla dünyanın en büyük 17. ve 18. ekonomileri konumundadır. İki sadık NATO Müttefiki olarak, bulundukları yerlerde Avrupa’ya açılan iki kapı konumundadırlar. İki ülke arasında ticaret, yatırım, finans ve turizm alanlarında giderek artan bir ilişki söz konusudur.”

Afbeelding met tekst, Spreken in het openbaar, presentatie, Woordvoerder Automatisch gegenereerde beschrijvingBüyükelçi Ünal’dan sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu şunları söyledi:

“Buradaki toplantıda hem finansal yatırımcılar hem portföy yatırımcıları hem de uluslararası doğrudan yatırım yapan yatırımcılarımız vardı. Yatırımcılara özellikle Türkiye’nin geçmiş 20 yıldaki uluslararası doğrudan yatırım hikayesini, mevcut durumu ve geleceğe yönelik vizyonumuzu anlattık. Buradaki hedeflerimizi, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedeflerimizi ve bununla beraber dünyadaki ticaretten daha fazla pay alacağımızı, uluslararası doğrudan yatırımlardan daha fazla pay alacağımızı söyledik.”

Dağlıoğlu, dünyanın birçok ülkesinden yatırımcının Hollanda üzerinden Türkiye’ye doğrudan yatırım yaptığını anlatarak, “Baktığımız zaman son 20 yılda zaten Hollanda’dan gelen uluslararası doğrudan yatırımlar yaklaşık 27 milyar dolar. Hollanda merkezli yaklaşık 3.000 küsur kadar şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu bağlamda burada bulunmak bizim için önemli. Buradaki yatırımcı topluluğunu dokunabilmek, erişebilmek, onlara mesajlarımızı doğrudan verebilmek bizim için önemliydi.” diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 250 milyar dolarlık ihracatının yüzde 30’unun Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan yabancı şirketler tarafından yapıldığını ve araştırma-geliştirme operasyonlarını Türkiye’de yürüten çok uluslu şirket sayısının 700’ü bulduğunu ifade etti.

Afbeelding met overdekt, meubels, stoel, tekst Automatisch gegenereerde beschrijvingDağlıoğlu’dan sonra söz alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Türkiye ekonomisinin hızlı toparlanma kabiliyeti ve kamu borçlanmasındaki iyileşmeleri aktardı ve kamu borcu-gayrisafi yurtiçi hasıla dengesinde Türkiye’nin çok iyi konumda olduğunu ifade etti.

Afbeelding met persoon, kleding, pak, overdekt Automatisch gegenereerde beschrijving

Genel Müdür Yaşar daha sonra şunları söyledi: “Uzun yıllar boyunca karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak ekonomik çabalara dayalı sağlam bir ilişki geliştiren iki ülke arasındaki fırsatları ve potansiyel işbirliklerini keşfetmek üzere bir araya geldik.
Enflasyonla mücadele, mali disiplinin sağlanması, büyümenin dengelenmesi, cari açığın azaltılması ve uluslararası rezervlerimizin güçlendirilmesi temel politika önceliklerimiz olarak öne çıkmaktadır.
Uyguladığımız kurala dayalı, öngörülebilir ve kararlı politikalarımız neticesinde, Türk lirası varlıklara yönelik yurt içi ve yurt dışı talep artmış; ülke risk primimiz ile ihraç ettiğimiz enstrümanların getiri farkları ise önemli ölçüde azalmıştır.
Temel önceliği enflasyonu düşürmek olan ekonomi politikalarımızın taviz verilmeden uygulamaya devam edilmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde de ülkemize yönelik sermaye akımlarında ve kredi notu görünümünde olumlu gelişmelerin devam edeceğine inanıyoruz.”

Afbeelding met overdekt, meubels, tekst, televisie Automatisch gegenereerde beschrijving

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, sunumunda, Türkiye’deki bankacılık sektörünün karlılığı ve imkanlarından övgüyle bahsederek, yetişmiş insan kaynağı açısından Türkiye’nin çok ciddi avantajlar sunduğunu ifade etti.
Abay, Türkiye’de bir “Yetenek Merkezi” kurmayı hedeflediklerini ve buradaki insan kaynağının gelişmiş analiz ve teknolojik alanlarda projeler geliştireceklerini vurguladı.
Ekonomideki normalleşme adımlarını olumlu karşıladıklarını dile getiren Abay, Türkiye’de bankacılık sektöründeki bir yatırımcı olarak iyi karlılık ve istikrarlı kazanç hedeflediklerini aktardı.

HOLLANDA İLE İLİŞKİLER
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 12,2 milyar USD olup, ihracat 7,87 milyar USD, ithalat ise 4,42 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

3.049 Hollandalı şirket Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

Hollanda her zaman Türkiye’deki en büyük yatırımcı olmuştur. Hollanda’dan Türkiye’ye 2002-2023 döneminde yapılan doğrudan yabancı yatırımların toplam tutarı 28,9 milyar ABD Doları olup toplam payı %15,6’dır.

Hollanda’nın Türkiye’deki hisse senedi yatırımı 23 milyar ABD Doları iken, Türkiye’nin Hollanda’daki hisse senedi yatırımı 2022 yılında 21,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında yaklaşık 57 milyon turist ağırladık. 1 milyon 220 bin Hollandalı dostumuz Türkiye’yi ziyaret etti.

Yarım milyonu aşkın Hollanda-Türk toplumu, Hollanda ekonomisinin ve toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Türk-Hollanda toplumunun 25.000’i kendi işine sahip ve istihdam sağlıyor. Hollanda ekonomisine önemli bir katkıda bulunmaktadırlar.

Bu nedenle, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, enerji dönüşümü ve dijitalleşme de dâhil olmak üzere birçok alanda işbirliği ve yatırım fırsatları için hâlâ büyük ve kullanılmamış bir potansiyel var. Finans, lojistik ve sağlık hizmetleri gibi hizmet sektörlerinden denizcilik, tarım, altyapı ve kimya sektörlerine kadar çok geniş bir yelpazede fırsatlar bulunmaktadır.

Elbette karşılıklı fayda sağlayan alanlara odaklanmalı ve kazan-kazan temelinde yeni ortaklıklar kurulmalıdır.

Doğal olarak yatırımlar istikrarlı bir siyasi ve ekonomik iklim, güçlü bir yönetişim ve sağlam bir yasal çerçeve ile desteklenmelidir. Türkiye bu konularda tam destek vermeye hazıdır.

Vergi teşvikleri ve destekleri gibi bir dizi inisiyatifi hayata geçirirken, makroekonomik istikrarın sağlanması yatırım için elzemdir. Özellikle Mayıs ayındaki 2023 seçimlerinin ardından Türkiye bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atmaya başlamıştır.

Yeni ekonomi ekibi, kısa vadede makro-finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun kontrol altına alınması ve daha dengeli bir büyüme için gerekli adımların atılmasına öncelik vermiş ve bu doğrultuda bir dizi ön adım atmıştır.

Geçtiğimiz günlerde, yasadışı finansal faaliyetlerin önlenmesine yönelik uluslararası standartları belirleyen FATF (Mali Eylem Görev Gücü), Türkiye’nin “gri liste “den çıkarılması için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk kararını verdi.

Türkiye, üç kıtanın kesişme noktasındaki lojistik açıdan avantajlı konumu, çeşitlendirilmiş ekonomisi, genç-dinamik nüfusu ve iyi eğitimli işgücü ile güçlü temellere sahiptir. İstanbul’dan 4 saatlik bir uçuşla doğuya ve batıya, 1,3 milyar kişilik bir pazara ulaşabiliyorsunuz.

Küresel ekonomi resesyon endişeleriyle boğuşurken Türkiye büyümeye devam ediyor. Euro bölgesi ekonomisi ikinci tahmine göre 2023 yılında %0,5 oranında büyüdü.

Yakın zamanda açıklandığı üzere, Türkiye 2023 yılında %4,5 büyümüştür. 2024 ve 2025 yıllarında ise sırasıyla %4 ve %4,5 büyümesi beklenmektedir. OECD ve G20 üyeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacak. Ekonomi güçlenmeye devam ederken sermaye piyasalarımız da büyüyor.

Afbeelding met kleding, pak, person, persoon Automatisch gegenereerde beschrijving Toplantıda yatırımcıların sorularını yanıtlamak üzere sahnede panel kuran konuşmacılar, tatmin edici açıklamalar yaptılar.

Afbeelding met person, persoon, kleding, pak Automatisch gegenereerde beschrijving
Etkinliğe büyük ilgi gösteren katılımcılar, paneldeki sunucuları soru yağmuruna tuttular. Önemli sorular yöneltenler arasında biri vardı ki, “Ben soru yöneltmeyeceğim. Sizlere sadece komplimanımı sunacağım. Vermiş olduğunuz bilgiler o kadar yararlı ki, sizlere teşekkür ediyorum” diyen bir Faslıydı. (solda)

Afbeelding met buitenshuis, pak, person, vlag Automatisch gegenereerde beschrijvingToplantı bitiminde, dışarıda dalgalanan Türk bayrağı altında topladığımız konuşmacılar, etkinliğin çok başarılı geçmesine memnun olduklarını belirttiler.

Lahey Büyükelçimiz Selçuk Ünal AA’ya, 2024’ün hem Cumhuriyetin ilanından sonra Hollanda ile akdedilen ilk anlaşma olan 1924 tarihli Dostluk Anlaşması, hem de 19 Ağustos 1964 tarihli
Türkiye – Hollanda İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılı olması sebebiyle çok önemli olduğunu belirtti.

Ünal, toplantının temel amacının Türkiye’nin yatırım potansiyeline ilişkin imkanları Hollanda’daki yatırımcılara anlatmak olduğunu kaydederek, “Yaklaşık 200 kişilik bir Hollandalı finans, bankacılık ve diğer alanlardaki sektör temsilcilerine ayrıntılı sunumlar yaptık. Burada önemli olan tabi ki Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde ülkemizin önümüzdeki yüzyılda sunduğu yatırım olanaklarını anlatmaktı.” dedi.

Toplantının kendileri için verimli olduğunu dile getiren Ünal, “Hem Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız Dağlıoğlu hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Korkmaz, katılımcılara ayrıntılı açıklamalarda bulundu.” ifadesini kullandı.

Ünal, Hollanda’nın Türkiye’de doğrudan yatırımda öne çıkan bir ülke olduğunu ve bunun yanında da Hollanda’daki Türk toplumunun Hollanda ekonomisi için çok önemli yeri bulunduğunu vurguladı.

Afbeelding met kleding, persoon, person, pak Automatisch gegenereerde beschrijving Toplantı öncesindedeki çay, kahve ve meşrubatlı resepsiyondan sonra, toplantı snrasında öğle yemeği sunuldu.

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?