Çeşitli üniversitelerden 20 öğrenci 13 yerde katıldıkları seminerlerde Empati, Travma, Tasavvuf ve Psikoloji konularını ele aldılar.

Türkiye ve Hollanda’daki gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik sağlamlıklarına yönelik problemlerinin ele alındığı etkinliklerde, Üniversite ve Yüksek Okul ziyaretleriyle, okullarda verilen psikoloji eğitimi, teori ve uygulama, öğrenci okul ilişkileri, psikoloji eğitiminin eğitim içindeki konumu, sosyoloji, antropoloji, pedagoji v.b. ilişkileri hakkında bilgilenmeleri ve fikir edinmeleri sağlandı.

Hollanda’da sosyal hizmetler, refah işleri, bakım ve ruh sağlığı hizmetleri derslerinin nasıl verildiğini inceleyen gençlerimizin bundan sonraki hedefleri, Ekim ayında Hollanda’dan Türkiye’ye gidecek olan delegasyona aynı misafirperverliği göstermek olacak.

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, person, kleding Automatisch gegenereerde beschrijving

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 20 öğrencinin geldiği Hollanda’da, “Avrupa Psikoloji İş Birliği Projesi” çerçevesinde, on üç ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler, üniversite ve yüksek okulların psikoloji fakültelerine çalışma ziyaretleri, ruh sağlığı, psikolojik, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veren farklı sektörlerdeki kurum ve kuruluşların uygulamalarını yerinde görme ziyaretleri ve fikir alışverişi, ziyaretler, seminerler ve çalıştay yanı sıra, tarih ve kültürel gezilerden oluştu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Hollanda Türkevi Topluluğu Araştırmalar Merkezi partnerliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından Erasmus Üniversitesi kapsamında desteklenen, “Avrupa Psikoloji İş Birliği Projesi” kapsamındaki gezi çok renkli bir şekilde gerçekleşti.

“Gençlerin psikolojisinden en iyi yine gençler anlar” sloganıyla, farklı 2 ülkeden, seçilecek olan toplam 40 Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencisinin “kapsayıcılık” ve “çeşitlilik” bağlamında, gençlerin ‘psikolojik sağlamlık’ durumlarına pozitif etki edecek farklı fikirlerini birbirlerine sunmaları, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmeleri için birbirleriyle etkileşim halinde olmalarını sağlamak da projenin amaçları arasındaydı.

ZİYARETLER

EigenKracht

Afbeelding met tekst, kleding, Menselijk gezicht, persoon Automatisch gegenereerde beschrijving
Bu çerçevede Hollanda’ya gelen öğrenciler, Amsterdam Üniversitesi, Utrecht Yüksek Okulu, Yunus Emre Enstitüsü, Amsterdam Belediyesi başta olmak üzere, Perspectief GZ Praktijk voor Psychische Gezondheid, Terapi EigenKracht Amsterdam, Psiko Sosyal Terapi Merkezi, Stichting Derwisj, gibi kurum ve kuruluşları ziyaret ettiler.

Perspectief Amsterdam

Afbeelding met overdekt, meubels, kleding, mensen Automatisch gegenereerde beschrijving
Amsterdam ve çevresinde psikolojik hizmetler veren Perspektif Sağlık Kurumu ziyaret edildi. Hollanda’daki ruh sağlığı alanına yönelik eğitim (lisans, yüksek lisans ve uzmanlaşma) ve çalışma süreçleri hakkında detaylı bilgi edinilen bir ziyaretti. Buralarda, gerek devlet gerekse özel kurumlardaki işleyiş sürecine yönelik detaylı bilgiler edinildi. Hollanda’daki ruh sağlığı meslek yasasının sınırları ve gerektirdiği hususlar üzerine de konuşuldu.

Amsterdam Üniversitesi

Afbeelding met kleding, buitenshuis, gebouw, person Automatisch gegenereerde beschrijving
Türkiye’den gelen psikoloji öğrencileri, Hollanda’daki dünya çapında öncü olan Amsterdam Üniversitesi’ni ziyaret ederek, gözlemlerde bulunup, tecrübe edindiler. Üniversite ziyareti esnasında öğrenciler, psikoloji alanında yapılan çalışmalar, eğitim ve uzmanlık programları, üniversiteye kabul aşamasındaki öncelikler, eğitim süreci hakkında da detaylı bilgi edindiler.

Hogeschool Utrecht

Afbeelding met kleding, persoon, overdekt, tafel Automatisch gegenereerde beschrijving
Utrecht Yüksek Okulu psikoloji bölümü ziyareti esnasında, genel hatlarıyla okulda verilen dersler ve içerikleri, öğrenci öğretmen ilişkileri, fakülte ve okulun kısa tarihi, mezun olanların iş bulma imkânları gibi konular üzerinde sohbet edildi. Yüksek Okul yerleşkesi de gezildi.

Amsterdam Belediyesi

Afbeelding met kleding, persoon, person, groep Automatisch gegenereerde beschrijving
Öğrenciler, Amsterdam Belediyesi ziyaretiyle, Hollanda’nın siyasi süreci, yapısı ve işleyişi, halkın siyasete bakışı ve yaklaşımı, belediyenin ruh sağlığı alanında halka sunduğu hizmetler, Hollanda’daki partiler ve savundukları görüş ve takip ettikleri idea hakkında bilgi edindiler. Bunlara ek olarak resmi süreçte gençlerin reşit olması ile beraber yükümlü olmaya başladığı sorumluluklar da gündeme geldi.

Yunus Emre Enstitüsü
Türkçe öğretimi ve kültür sanat etkinlikleri de organize eden Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü de ziyaret edilerek, Hollanda’daki Türkler ve istihdamları, Yunus Emre Enstitüsü’nün Hollanda’da yaptığı çalışmalar, Hollanda’da Türkiye aleyhinde haber yapılma eğilimi gibi konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Program süresince, ruh sağlığı hizmetleri veren “Terapi EigenKracht Amsterdam” ziyaret edildi ve Hollanda’da hizmet veren bir kliniğin işleyiş sürecine katılım sağlandı,

ÇALIŞTAY VE SEMİNERLER:

Afbeelding met kleding, persoon, vrouw, person Automatisch gegenereerde beschrijving
Yukarıdaki çalışma ve uygulama ziyaretleri yanı sıra, programda seminer ve çalıştay etkinleri de yer aldı. “Türkiye ve Hollanda’daki gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik sağlamlıklarına yönelik sunum yapılması ve Türkiye ve Hollanda’daki gençlerin problemlerinin tespiti” çalıştayına, Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör ve TÜRGEV proje yürütücüsü Şeyma Kahraman konuşmacı olarak katıldılar.

Afbeelding met kleding, persoon, Menselijk gezicht, glimlach Automatisch gegenereerde beschrijving

“Empati, Travma, Tasavvuf ve Psikoloji” seminerine Psikolog Esma Alouet ve Feriha van Zuijdwijk konuşmacı olarak katılım sağladılar. “Hollanda’da sosyal, refah işleri, bakım ve ruh sağlığı hizmetleri nasıl verilmektedir? GGD, GGZ inGeest, Thuiszorg nasıl çalışır? semineri ise, H-GGZ/Ruh Sağlığı Alanında Aile Hekimi Destekçisi Cemil Yavuzkan tarafından verildi.

TÜRKEVİ TOPLULUĞU BAŞKANI VEYİS GÜNGÖR’ÜN KONUŞMASINDAN NOTLAR:

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, kleding, person Automatisch gegenereerde beschrijving
Küresel krizler ve gençlik

Bu hafta, (Mayıs’ın üçüncü haftası) Amsterdam’da çok önemli bir etkinlik gerçekleşiyor. “Avrupa Psikoloji İş Birliği Projesi” çerçevesinde, on üç ayrı etkinlik yapılıyor. Bu etkinlikler, üniversite ve yüksek okul temasları, psikolojik hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarını gözlem ve yerel yönetimleri ziyaretler, seminer ve çalıştay ve kültürel gezilerden oluşuyor. Psikoloji öğrencilerine yönelik proje, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkevi partnerliğinde uygulanıyor.

Program çerçevesinde organize edilen “Türkiye ve Hollanda’daki gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik sağlamlıkları” çalıştayında, küresel krizlerin, gençlerin ruh sağlığı ve psikolojilerindeki etkileri üzerinde sunum yaptım. Bunların bazılarını maddeler halinde paylaşmak istedim.

Korona sürecince eve kapanma ve gençlik:
Dünyamız, geçtiğimiz yıllarda iki yıl süren bir Kovid 19 kriziyle karsı karsıya kaldı. Gençler bu süreçten olumsuz şekilde etkilendiler. Uzun süre eve kapanmak zorunda kalan çocuklar ve gençlerde korku ve depresyon sorunu ortaya çıktı. Psikologların yoğun olmaları, gençlerin randevu için uzun süre beklemeleri, bu şikayetlerin kısa zamanda ele alınmasını engellemektedir. Psikologlar, gençlerin bu sorunları belki 60 yaşlarına kadar taşıyabileceklerini söylüyorlar. Kısa sürede müdahale edilmezse, 30 yaş üstü bir çok insanın hasta (burn-out) olarak görüleceği ileri sürülüyor.

İklim krizi korkusu ve gençler:
İklim krizi, beklentilerin aksine çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. On ülkede, on bin genç üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, iklim krizi, gençleri günlük yaşamda (eğitim, uyuma, oyun, yeme ve içme) %45 olumsuz şekilde etkiliyor. Gençlerin %75’i bir ‘gelecek korkusu’ yaşıyor. Bu oran Portekiz’de %81 iken, Filipinlerde %92’lere kadar yükseliyor. Gençlerin %58’i, karar vericilerin kendilerine ve gelecek nesillere ihanet ettiklerini belirtiyorlar. Araştırmaya katılan gençlerin %39’u, iklim krizi korkusu ve gelecek endişesinden dolayı, evlendiklerinde çocuk yapıp yapmamakta kararsız olduklarını düşünüyorlar.

Afbeelding met kleding, muur, persoon, Menselijk gezicht Automatisch gegenereerde beschrijving

Modernite, protestan gençlik ve dini kimlik:
Günümüzde, sınır tanımayan bir tüketim, sürekli yarış, kendini başkalarına beǧendirme, olaǧanüstü bir gösteriş gibi deǧerlerin hakim olduǧu yaşam anlayışında, gençlerin iç huzuru yakalamaları imkansız hale geliyor. Buna alternatif olarak Hollanda’nın Zeist kasabasında ‘Pretotan İncil Okulu’ projesi başlatılmış. Gençlere sorumluluk almayı, farklılıklarla birlikte yaşamayı, paylaşmayı, kişilik geliştirmeyi, yoğun toplumda ayakta kalabilmeyi hedefliyor bu alternatif proje. 17 – 25 yaş grubuna yönelik bu ana mesajı kişinin kendisine yolculuk yapması. Hakim yaşam biçiminin dışına çıkmayı denemesi.

Gençlik, şahsiyet, kapitalizm ve arasat:

Afbeelding met kleding, persoon, overdekt, tafel Automatisch gegenereerde beschrijving
Utrecht Hümanist Üniversitesi Felsefe ve Ahlak Bölümü öğretim üyesi filozof Joep Dolmen’in son yazdığı kitabın adı, “Birisi Olmak, Şahsiyetin Oluşumu”.
816 sayfalık kitabında Dolmen, Batı toplumlarında işlerin iyi gitmediğine inanıyor. Dolmen’e göre, geçmişte, dini ve sosyal yapılar, insanı iyi bir yaşam yoluna yönlendirirdi. Günümüzde ise bu kurumlar yerini bireysel özgürlüklere terk etti. Modern insan, bir başkasının verdiği kararlar doğrultusunda yaşamak istemiyor. Ancak, kendisi için neyin iyi olduğunu da bilmiyor. Bir ikilem, bir çıkmaz içinde, arasatta. Filozofun ana mesajı: insanın bir yaşam felsefesine sahip olması ve bu yönde şahsiyetini geliştirmesi, ilişkilerini tayin etmesi, kendisi olması, toplum içinde sınırlarını bilmesi, bu şuura sahip olmasıdır.

Afbeelding met kleding, schoeisel, scène, vrouw Automatisch gegenereerde beschrijving

Çok yönlü kimlikler ve ırkçılık:
İki yıl önce, Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın bir çok merkezinde, Amerika’da bir siyahi vatandaşın sokakta öldürülmesiyle, sokaklarda protesto gösterileri gerçekleştirildi. Meydanları ve sokakları dolduranların çoğunluğu gençlerden oluştu. Bunun üzerine yapılan araştırma sonuçlarına göre, çok yönlü kimliklere sahip gençlerin, toplumda başarılı olmalarıydı. Irkçılık ve ayırımcılık tecrübesi, gençlerde kimlik şekillenmesinde belirleyici rol oynamamaktadır.

Son olarak, Avrupalı Türk gençleri üzerinde durarak, gençlerin çok yönlü ve karma kimliklerinin oluşmasında, Türkistan-Endülüs-Anadolu deǧerleri, Avrupa kültür tarihi, göçmenlik tecrübesi ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve küresel gelişmelerin etkilerine dikkat çekiyorum.

Umarım bu ve benzer program ve projeler, Türkiye ile Avrupa’daki Türklerin dayanışmasına katkıda bulunur ve TÜRGEV ile Türkevi’nin bu çalışması, diğer Türk STK’larına ilham verir.

POH-GGZ/RUH SAĞLIĞI ALANINDA AİLE HEKİMİ DESTEKÇİSİ, CEMİL YAVUZKAN’IN KONUŞMASINDAN NOTLAR:

Afbeelding met Menselijk gezicht, person, persoon, Voorhoofd Automatisch gegenereerde beschrijving

Hollanda’da sosyal, refah işleri, bakım ve ruh sağlığı hizmetleri nasıl verilmektedir? GGD, GGZ inGeest, Thuiszorg nasıl çalışır?

Belediyeler bünyesinde görev yapan GG & GD

Genel Halk Sağlığı, Salgın Hastalıklar, Sokakta Yatanlar: Homeless

Belediyeler bünyesinde görev yapan bakım gişesi: WMO/Zorgloket

Her türlü maddi ve manevi konularda başvuru yapılabilir.

Sosyal Hizmetler (Refah İşleri): Welzijnswerk

  1. Maatschappelijk Werk: Sosyal Hizmetler

  2. Sociale Raadslieden: Kanun ve kurallar konusunda uzmanlar

İtirazlar ve şikayetler konularında uzman. Halledemedikleri Konuları Yasal Gişelere (Juridisch loket) veya çeşitli konularda uzman avukatlara havale ederler.

  1. Bureau Schuldhulpverlening: Borçlarla ilgilenen bölüm

  2. Wijkpost voor ouderen: Mahalle de Yaşlılarla İlgilenen bölüm

Mahalle de bakım ve hemşirelik faaliyetleri/evde bakım işlerini organize eder.

  1. Opbouwwerk: Grup çalışmaları yapar, mahalleyi geliştirme veya mahalleyi yenileme faaliyetleriyle uğraşır.

Bakım işleri/evde bakım işleri: Zorg/Thuiszorg

Gençlik Bakım İşleri: Jeugdzorg

Ruh Sağlığı Hizmetleri : GGZ

  1. Gençlik Bölümü: 0 – 18 yaş arası

  2. Yetişkinler Bölümü: 18 yaşı üzeri

  3. Yaşlılar Bölümü: 60 yaşı ve üzeri

Kriz Servisi: Crisisdienst: 24 saat hizmet verir.

Stichting Derwish

Afbeelding met kamer, overdekt, scène, muur Automatisch gegenereerde beschrijving

(Empati, Travma, Tasavvuf ve Psikoloji Semineri) ziyareti esnasında da toplumda ailenin konumu başta olmak üzere, Türkiye ve Hollanda’daki terapi sürecinin benzerlikleri ve farklılıkları üzerine de fikir alış verişi yapıldı.

HEDEFLER VE BEKLENTİLER

Hedefler ve beklentiler:
Projenin Hollanda programı hareketliliği, programından hedeflenen ve beklenen sonuçlar:

Üniversite ve Yüksek Okul ziyaretleriyle, Türkiye’den gelen psikoloji bölümü öğrencilerinin, Hollanda Üniversite ve Yüksek okullarda verilen psikoloji eğitimi, teori ve uygulama, psikoloji içindeki alt bölümler, öğrenci okul ilişkileri, psikoloji eğitiminin eğitim içindeki konumu, diğer bölümlerle (sosyoloji, antropoloji, pedagoji v.b.) ilişkileri hakkında bilgilenmeleri ve bir fikir edinmeleri hedeflenmektedir.

Psikolojik hizmet veren kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesiyle, psikoloji biliminin pratikte ve özellikle sivil toplum, özel kurumlarda uygulanış biçimleri, metotları olmak üzere, hizmet veren kurumlarla yerel yönetimlerin (Belediye ve İl Genel Meclisleri) ve merkezi hükümetin ilişkileri hakkında bilgi, tecrübe ve uzmanlık hakkında katılımcı gözlem yapmaları hedeflenmektedir.

Program süresince uygulanacak eğitim çalışmalarında, Hollanda’daki Türk ve göçmen gençlerin sorunları (yalnızlık, dışlanmışlık, ırkçılık ve ayırımcılık, kimlik krizi v.b.) ve Türkiye’deki gençlerin sorunlarının tespitleri başta olmak üzere, söz konusu sorunların çözülmesine yönelik alternatif metotlarla çeşitli öneriler bulunulması hedeflenmektedir.

Kültürel gezi ve ziyaretlerle ise, öğrencilerin Hollanda kültür ve tarihi hakkında fikir edinmeleri beklenmektedir.

Programın önemli bir çıktısı ise, psikoloji fakültesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, farklı bir ülke için oryantasyon ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamaktır.

Programın sürdürülebilir bir çıktısı da, Türkiye’den gelen öğrencilerin ziyaret ettikleri kurumlarla irtibatlarının devamı, Hollanda’dan katılan Türk kökenli psikoloji öğrencileriyle gelecek yıllarda Türkiye-Hollanda ilişkileri bağlamında ortak program ve proje yapmalarına zemin hazırlamaktır.

TEŞEKKÜR


Hollanda hareketliliği programının uygulanmasında emeği geçen;
Elif Kıllı (TÜRGEV), Şeyma Kahraman (TÜRGEV), Kamil Saygı (Türkevi), Ali Galip Keleş (Türkevi), Hüseyin Kayapınar (Psikolog, Perspektief), Veyis Güngör (Türkevi), Adil Akaltun (Yunus Emre Enstitüsü), Recep Korkut (Sefa Restaurant), Süleyman Koyuncu (Amsterdam Belediyesi), Daphne De Boer ve Gamze Baray (Amsterdam Üniversitesi), Ayşe Kızıltaş (EigenKracht Psiko Sosyal Terapi Merkezi), Esma ALOUET ve Feriha van ZUIJDWIJK (Stichting Derwisj), Cemil Yavuzkan (POH-GGZ/Ruh Sağlığı Alanında Aile Hekimi Destekçisi), Fatih Toprak (Utrecht Yüksek Okulu), Selahattin Köse (Stichting het Gesprek) ve diğerlerine teşekkür edildi.

TÜRKİYE PROGRAMI

Ekim ayının ilk haftası gerçekleşecek Türkiye Etkileşim ve Hareketlilik programında ziyaret edilecek kurumlar:
Boğaziçi Üniversitesi- Marmara Üniversitesi
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Darüşşafaka
Sevgi, huzur ve bakımevleri
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Yeşilay Sepetçiler Kasrı
İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi,

Programın kültür ve tarih gezi programında yer alan mekan ve kurumlar:
Sultanahmet Camii
Topkapı Sarayı
Ayasofya Müzesi
Yerebatan Sarnıcı
Galata Kulesi
Beykoz Belediyesi Programı
Boğaz Turu

Projeyi uygulayan kurumları tanıyalım:

TÜRGEV / Türkiye Gençlik Ve Eğitime Hizmet Vakfı
1996 yılından bu yana her yıl binlerce gencin eğitimine katkı sunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, geleceğin başarılı fertlerini desteklemek için çalışıyor.
TÜRGEV, gençlerin sadece eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp ilmî ve fikrî alanlarda da etkin rol alabilmeleri ve kendilerini yetiştirebilmeleri için münbit bir zemin olma iddiasını taşıyor. Ülkesinin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi gençlerin yetişmesi hedefiyle atölyeler, seminerler ve akademik dersler organize eden TÜRGEV, özellikle genç kızları toplumun ve kültürün yapı taşı olarak görüyor, hayatın her alanında değer üreten insanlar olmaları için emek veriyor. TÜRGEV, gençlerin özgüven sahibi, önyargısız, açık fikirli, sorumluluk alabilen, duyarlı, hayata, insana ve hukuka saygılı bireyler olarak yetişmeleri için tecrübe alanları açıyor. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın geleceğine de anlam katacak hayalleri ve arzuları olan gençlere eğitim imkanları sunmayı kendine ilke edinen TÜRGEV, topluma ve çevreye duyarlı, kuşatıcı ve sosyal faydayı gözeten nitelikli projeler üretmeye devam ediyor.

Türkevi Araştırmalar Merkezi (TAM)
Türkevi Araştırmalar Merkezi (TAM), bilimsel araştırmalar yürütmek, stratejik analizler yapmak, bilim, siyaset ve medya dünyası ile kamuoyuna tarafsız ve doğru bilgiler vermek amacıyla 2004 yılında Amsterdam’da kurulmuştur. TAM, Hollanda ve Avrupa’da yaşayan Türklerin sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmeyi ve Avrupa değerlerinin Türkiye’de, Türk kültür ve uygarlık birikiminin Avrupa ülkelerinde tanıtılmasını amaçlayan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine katkıda bulunmayı hedefleyen bağımsız bir araştırma ve düşünce kuruluşudur. Türkevi Araştırmalar Merkezi, bu amaçlar doğrultusunda Hollanda başta olmak üzere Avrupa’daki Türk toplumu, Türkiye-AB ilişkileri, Türk kültürü ve uygarlığı hakkında uluslararası araştırma, yayın, sempozyum ve konferans etkinliklerinde bulunmakta, kamuoyunu aydınlatacak görüşler hazırlamakta ve Türk bilim insanına araştırma desteği sağlamaktadır. Türkevi Araştırmalar Merkezi düzenli olarak aylık Türkevi Konuşmaları programını gerçekleştirmektedir.

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?