MEDENİYETİN ZİRVESİNDE OLAN ÜLKELER YOL VE MESKEN İNŞASINDA NEDEN GERİDELER?

ALMANYA’DA AYLARCA SÜREN YOL TAMİRLERİNİN, TÜRKİYE’DE DAHA ÇABUK YAPILMASININ SEBEBİ NEDİR?

İŞÇİ HAKLARININ SINIRSIZ OLUŞU, MEDENİ ÜLKELERDE YOL VE MESKEN İNŞASINDAKİ LAÇKALIĞA YOL MU AÇIYOR?

BATILILARIN ‘ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ’ OLARAK GÖRDÜKLERİ TÜRKİYE, GEREK KENDİ ÜLKESİNDE VE GEREKSE DIŞ ÜLKELERDEKİ YOL VE MESKEN İNŞASINDA NEDEN BAŞARILI OLUYOR?

DEMOKRASİYE DAYALI OLAN İNSAN HAKLARI, BATIDA LAÇKALIK, ANTİDEMOKRATİK ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNDE RANDIMAN MI KAZANDIRIYOR?

SADDAM HÜSEYİN VE MUAMMER KADDAFİ NEDEN YOK EDİLDİLER?

Uzun bir dünya turundan sonra, İlhan KARAÇAY’dan bir analiz:

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, person, kleding Automatisch gegenereerde beschrijving

Amacım, her hangi bir devleti veya devlet başkanını övmek veya yermek değil.
Amacım, devletler, devlet başkanları ve toplumlar arasındaki, resmi, siyasi ve özel ilişkilerin nasıl işlediğini anlatmaktır.

Bugünkü dünyamız, ‘medeni ülkeler’, ‘ikinci ve üçüncü sınıf ülkeler’ diye sınıflandırılmıştır. Medeni ülkeler, tabii ki daha gelişmiş, daha demokrat ve insan haklarına saygılı ülkeler olarak tanımlanır. İkinci ve üçüncü dünya ülkeleri ise gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler olarak tanımlanır. Bu ülkelerde demokrasi ve insan hakları da yerini almamıştır.

Afbeelding met kleding, persoon, buitenshuis, person Automatisch gegenereerde beschrijving

Batıdaki bazı ülkelerde, seks yaşamından tutun, uyuşturucu kullanımına kadar pek çok konu sınırsız özgürlüğe sahiptir. Öyle ki, trafik cezası yazan polislerin yanında uyuşturucu kullananlar görmezden gelinmektedir. Bazı Batı ülkelerinde, pedofili, yani sübyancılığın bile serbest olması istenmektedir.

İşçi haklarına gelince…
Gelişmiş ülkelerde işçi hakları tabii ki sınırsızdır.
Gelişmemiş ülkelerde ise, var olan işçi sendikalarına rağmen, hak hukuk yok gibidir.
Şimdi soru şu: İşçi haklarının sınırsız oluşu, sözü edilen gelişmiş ülkelerde bir dezavantaj yaratmakta mıdır?
Örneğin, “Benim her türlü serbestlik hakkım var. İşe ister giderim, ister çalışırım, ister çalışmam, çayımı kahvemi istediğim saatte içerim” diyen ve böyle davranan işçiye karşı önlem alınamaması, o ülkede büyük bir laçkalığa yol açmamakta mıdır?

Afbeelding met persoon, kleding, person, schoeisel Automatisch gegenereerde beschrijving
Patron karşısında hazırol duruş                    Patron karşısında serbest duruş

55 Yıldır yaşadığım Hollanda’da ve komşu ülkelerde tespit ettiklerime göre, işçi hakları özgürlüğünün sınırsız olduğu bu ülkelerde, işler istenildiği gibi randımanlı olmamaktadır. 300 metrelik bir yol tamiratının bile, haftalarca sürmesi, sözü edilen laçkalıklardan biridir.
Konut inşaatlarında, “işçi hakkı sınırsızlığı” nedeniyle yaşanan gecikmeler, oto yolu inşaatlarında da sürmektedir.

Afbeelding met tekst, schermopname Automatisch gegenereerde beschrijving

Hollanda’nın en büyük inşaat firması Ballast Nedam, işçi haklarının yarattığı zarardan kurtulamadığı için, Türk firması Rönesans tarafından satın alınmıştır.
Hollanda’da şimdi pek çok konut ve yol yapımları, işçi haklarına halel getirilmeden, Rönesans tarafından daha seri bir şekilde yapılmaktadır.

ALMANYA YOLLARI

Afbeelding met tekst, voertuig, buitenshuis, Landvoertuig Automatisch gegenereerde beschrijving

Geçen ay, Türkiye’ye otomobil ile bir yolculuk yaptım. Almanya yollarına girdiğim zaman, oto yollarında sık sık tamiratlar ile karşılaştım. ‘Yol tamiratı’ diyorum ama, uzun yolculuk yapanlar için üç beş saatlik gecikmeler çok yorucu olmaktadır.

Afbeelding met buitenshuis, Landvoertuig, voertuig, auto Automatisch gegenereerde beschrijving
Almanya yollarında her yıl yaşanan bu olumsuzluklar karşısında, ister istemez, “Gelecek defa Almanya yollarını kullanmayacağım. Belçika, Fransa, İsviçre ve İtalya üzerinden gideceğim” diyenlerin sayısı çok oluyor.

Afbeelding met buitenshuis, weg, scène, tekst Automatisch gegenereerde beschrijving

Türkiye güzegâhında ve diğer ülkelerde fazla sorun yaşanmıyor.
Türkiye içinde ise, medeni ve refah ülkelerin papuçlarını dama attıracak yolları görmek, sürücüyü rahatlatıyor.

Afbeelding met buitenshuis, snelweg, weg, infrastructuur Automatisch gegenereerde beschrijving

En yoğun trafiğin yaşandığı İstanbul-Ankara yolunda bile, Almanya yolları ile kıyaslanamayacak kadar pürüzsüz yol katediliyor. Türkiye’deki yol tamiratları da aylarca, haftalarca değil, birkaç günde tamamlanıyor.
(Bazı yolların paralı oluşu, istisnalar dışında tabii…)

Ankara’dan sonra, Adana istikametine giden yeni oto yolu da, Aksaray’dan değil, Niğde üzerinden gidiyor. Onlarca tunelin yer aldığı bu yolda seyredenler, huzurlu bir yolculuk yapıyorlar.

Afbeelding met buitenshuis, weg, scène, Snelweg Automatisch gegenereerde beschrijving

Çoğunuzun aklınızdan geçenleri okuyor gibiyim: “İyi ama, Türkiye çok geniş bir alana sahip” diyeceksiniz. Nüfus bakımından eşit sayılacak olan Türkiye-Almanya kıyaslamasında, Türkiye’nin biraz daha geniş bir alana sahip olduğu bir gerçektir. Ama bu gerçek, işçi laçkalığını hoş görmemize yol açmamalıdır.

AKSARAY’IN KAYBI

Her oto yolunun yarattığı olumsuzluklar vardır. Nasıl ki, Bolu otoyolu, eski yol üzerindeki restoran ve dükkânları perişan ettiyse, Niğde üzerinden giden otoyolu da Aksaray güzergâhındaki restoran ve dükkânları perişan etmiştir.

Afbeelding met tekst, wolk, poster, hemel Automatisch gegenereerde beschrijving

Hele hele Orhan Ağaçlı restoranı ve oteli, terkedilmişlik yüzünden iflasın eşiğine girmiştir.

EMPERYALİSTLERİN OYUNU

Demokrasiyi alet olarak kullanıp, emperyalizmi sürdüren bazı Batı ülkeleri, el attıkları ülkelerdeki halkın refahını görmezden gelip, sözümona demokrasi kahramanlığını oynamaktadırlar.
Örneğin, Irak’ta bir Saddam Hüseyin, Libya’da bir Muammer Kaddafi vardı.
Özellikle ABD tarafından, halklarına eziyet çektirdikleri gerekçesiyle devrilen bu iki devlet lideri, sonradan anlaşıldı ki, halklarına her türlü yaşam yardımını yapan liderlerdiler. Sosyal gelirleri yeterli olan halk, liderlerini kaybettikten sonra perişan hale gelmişlerdir. Afganistan’a bakıldığı zaman, ABD’nin ülkeyi Talibanlar’a nasıl teslim ettiği de görülür. Mısır’ın hali de ortada…
Bütün bunlar gösteriyor ki, Batı ülkelerinin demokrasi ve insan hakları konusunda gösterdikleri hassasiyetler, her ülkede aynı sonucu getirmiyor.

SONUÇ
Analizimin başlığına koyduğum cümlelere bakıldığı zaman, işçi hakları savunuculuğu yerine, haksızlığı savunduğum zehabına kapılabilirsiniz.
Ama benim anlatmak istediğim, her şeyin fazlasının, bazen yarar yerine zarar getirdiğidir. Fazla serbestinin, Batılı ülkeleri iş yapılamaz hale getirdiği gibi.
Bu nedenle de mesken ve yol yapımları da sekteye uğramaktadır.

Peki, Hollanda’da Ballast Nedam’ı satın alıp, inşaat işlerini çabuklaştıran Türk Rönesans firması ile Türkiye’deki inşaat firmaları, işçi haklarını çiğniyor mu?

İşte bu sorulara cevap bulmak için yapılanlara ve yapılamayanlara bakılmalıdır.

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?