ENERJİDE TAVAN FİYAT UYGULANACAK VE ÖDEME YAPAMAYANLARIN ENERJİSİ KESİLMEYECEK.

ENERJİ ŞİRKETLERİ İLE YAPILAN UZUN GÖRÜŞMELERDEN SONRA TAVAN FİYAT SINIRLAMASI KONDU.

TÜKETİCİ AİLELER AYDA 290 EURODAN FAZLA ÖDEMEYECEK VE YILLIK TASARRUFLARI 2000 EURO OLACAK.

GÖÇMEN KURULUŞLARI ÖNLEMLERİN ZOR DURUMDA OLAN GRUPLARI DA KAPSAMASINI İSTEDİ.

İlhan KARAÇAY derledi:

Hollanda hükümetinin, enerji firmaları ile yaptığı uzun görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarında büyük indirimler yapıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre, 1Kasım 2022 tarihinden itibaren ucuzlayacak olan gaz ve elektrik faturalarının 290 eurodan fazla olmayacak. Böylece, tavan fiyat uygulaması sayesinde tüketici bir ailenin, yıllık 2 bin 280 euro, aylık ise 190 euro tasarruf yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2023’ten itibaren gaz ve elektrik ücretleri için yıl boyunca geçici bir tavan fiyat uygulamasına gidileceği, bunun bir metreküp gaz için yaklaşık 1,50 euro ve bir kilovat elektrik için 70 cent olduğu belirtildi.

Enerji fiyatlarındaki gelişmeye göre tavan fiyatın düşürülebileceği fakat gaz için metreküp başına 1,20 euronun altına düşülmeyeceği ifadesi kullanıldı.

Hükümetin fiyat tavanını ortalama düzeyde güvence altına aldığı, bunun bir hanenin yılda ortalama 1200 metreküp gaz ve 2 bin 400 kilovat elektrik tüketeceği hesabı ile yapıldığı, ortalama miktarda gaz ve elektrik tüketen bir hanenin aylık faturasının 290 euroyu geçmeyeceği aktarıldı.

Enerji faturalarına iki farklı ücret yansıyacağı, ortalama tüketim limitine kadar olan kısım için sabit tavan fiyat tutarı olacağı, ortalama tüketimin üzerindeki kısım için ise piyasa fiyatının yansıyacağı belirtildi. Bunun enerji tasarrufunu teşvik etmek için yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Aylık enerji faturalarının 1 Kasım’dan itibaren bir ara çözüm yoluyla düşürülebileceği belirtilirken, enerji şirketlerinin ise önümüzdeki kış faturaları ödeyemeyen hanelerin gaz ve elektriğini kapatmasına izin verilmeyeceği, hanelerin büyük borçlar oluşturmasını önlemek için ise bir acil durum fonu oluşturulacağı açıklandı.

Tavan fiyatı uygulaması nedeniyle, önümüzdeki yıl için enerji vergisinin azaltılma planının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, fiyat tavanına ek olarak, gelecek yıl düşük gelirliler için 1300 euro enerji ek ücreti verileceği kaydedildi.

Afbeelding met fornuis, keukenapparaat, binnen, blauw Automatisch gegenereerde beschrijving

Altı göçmen kuruluşundan duyuru:

YÜKSEK ENERJI FİYATLARINA KARŞI ÖNLEMLER ZOR DURUMDA OLAN GRUPLARI DA KAPSAMALI!

ENERGIEMAATREGELEN MOETEN KWETSBARE DOELGROEP BEREIKEN

(Hollandaca metin en altta)

Afbeelding met muur, persoon, rood, dragen Automatisch gegenereerde beschrijving

Arasında Türkler İçin Danışma Kurulu IOT’nin de bulunduğu Göçmen ve İlticacı Kuruluşlar İttifakı, Hollanda hükümetinin açıkladığı ‘enerji yoksulluğuna’ karşı önlemlerin memnunlukla karşılandığını bildirdi. İttifak tarafından yapılan açıklamada, Hollanda’da yaşayan göçmenlerin büyük bölümünün düşük bir gelire sahip oluğu belirtilerek, bu grubun yüzde 25’inin yoksulluk sınırı veya altında yaşamak zorunda kaldıklarına, yüksek enerji fiyatlarının bu grubun durumunu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi.

Bildiride, enerji yoksulluğunu gidermek amacıyla alınan önlemlerin, bu grupların daha zor duruma düşmesini önlemesinin ümit edildiği belirtildi. Enerji giderlerinde tavan fiyat (prijsplafond) uygulamasının, özellikle büyük aileler ile eski ve ısı izolasyonu iyi olmayan evlerde yaşayanların sorunlarına çözüm olup olmayacağından kaygı duyulduğu bildiride,

açıklanan tavan fiyat uygulamasının zor durumdaki bazı aileler için çözüm olabileceği ama diğer enerji tasarruf önlemleri ve özellikle de vatandaşların kendilerinin alabilecekleri önlemler ile, sürdürülebilir enerji dönüşümü planlarının, toplumsal konumu zayıf gruplara ulaşması konusunda kaygılar olduğu belirtildi.

Devletin bu konuda aldığı önlem ve yaptığı bilgilendirmeler, dil yetersizliği veya güvensizlik duygusu nedeniyle, topluma uzak kesimlere eşit derecede ulaşmıyor. Bu eksikliği gidermek amacıyla bir araya gelen 6 göçmen ve iltacacı kuruluşu, Enerji Dönüşümü İttifakı (Alliantie Energie Transitie) oluşturdu. Hollanda’daki göçmen kökenlilerin büyük bir bölümüne ulaşabilecek iletişim kanallarına sahip olan bu kuruluşlar, daha önce korona salgını dönemi, yoksullukla mücadele ve zor durumdaki borçlulara yardım konularındaki deneyimlerini, bu alanda da uygulamak istediklerini açıkladılar.

Enerji Dönüşümü İttifakı (De Alliantie Inclusieve Energietransitie) aşağıdaki altı kuruluştan oluşuyor: Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken (IOT), De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Stichting Ocan, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) ve Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Afbeelding met tekst, transport, handkar Automatisch gegenereerde beschrijving

ENERGIEMAATREGELEN MOETEN KWETSBARE DOELGROEP BEREIKEN

Migranten- en vluchtelingenorganisaties zijn blij met de maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt om energiearmoede tegen te gaan. Een groot deel van de mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond heeft een laag inkomen en een kwart leeft op of onder de armoedegrens. Dat maakt hen bijzonder kwetsbaar voor de stijgende energieprijzen en de kosten van de energietransitie. Het is te hopen dat de aangekondigde maatregelen voldoende zullen zijn om te voorkomen dat gezinnen financieel te gronde gaan. Het is de vraag of het prijsplafond voldoende soelaas biedt voor grotere gezinnen en gezinnen die in een oud, slecht geïsoleerd huis wonen.

Het aangekondigde prijsplafond biedt gezinnen automatisch bescherming, maar dat geldt niet voor veel van de andere maatregelen en zeker ook niet voor de initiatieven die burgers zelf kunnen nemen om energie te besparen of bij te dragen aan de energietransitie. Wij maken ons zorgen over de gezinnen die op afstand van de samenleving staan en aan wie overheidsinformatie goeddeels voorbij gaat, bijvoorbeeld door gebrekkige taalbeheersing of wantrouwen. Om die reden hebben zes migranten- en vluchtelingenorganisaties de Alliantie Inclusieve Energietransitie in het leven geroepen. Wij beschikken over de communicatiekanalen met en over vertrouwen van onze achterban. Daarbij bouwen wij voort op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronacrisis en activiteiten om armoede en problematische schulden tegen te gaan.

De Alliantie Inclusieve Energietransitie bestaat uit deze zes landelijke organisaties: het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Inspraakorgaan Turken (IOT), De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Stichting Ocan, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?