Başbakan Rutte’nin, ‘İsrail’in kendini savunma hakkı var’ beyanından sonra, ayağa kalkan Hollanda Türkleri, bildiriler yayınlıyor ve protestolara katılıyorlar.

Hollandalı parlamenterler de Rutte’nin bu çıkışına karşı geldiler ve mecliste bu konuda oturum istediler. 

Rutte’ye yazılan bir mektubu ben de 150 parlamentere ve Hollanda medyasına gönderdim.

Yurttaşlarımızın ve dostlarının da göndermesi için mektubu ve email adreslerini sunuyorum.

İlhan KARAÇAY yazdı:
Değerli Okurlarım,
İsrail-Filistin açmazını o kadar çok meslektaşım ve uzman kişiler ele alıyor ki, bu konuda benim bir şeyler yazmama gerek kalmadığını düşünmüştüm.
Ama konu o kadar ciddi ve önemli hale geldi ki, bu konuda daha değişik etkinlikler yapılması gerektiğine inandım. Bu nedenle, dün yayınlanan Başbakan Rutte’ye yazılmış bir mektubu tercüme ettim ve yeni seçilen parlamento üyelerinin e-mail adreslerini tek tek sıraladım. Tercüme ve adres sıralama işi 6 saat sürdü. (Feda olsun)
Şimdi, hem Rutte’ye yazılan mektubu ve tercümesini, hem de parlamenterler ile medya’nın email adreslerini sizlere sunuyorum.
Mektubu kopyalayarak, gönderilecek şekilde dizili e-mail adreslerine 50’şer veya 100’er adet gönderiniz.
Bir notum daha var:
Ali Çolak isimli bir okurum bana aşağıdakileri yazmış: Bu yazıdaki isteği pek yakında gerçekleştireceğim. Bekleyiniz.
Sayın Karaçay,
Yazılarınızı zevkle okuyorum. O kadar akıcı yazıyorsunuz ki, okumaya başlayan bırakamıyor. Bazı olayları ve konuları başka gazetecilerden de okumaya çalışıyorum. Ama inanın ki, sizin yazdıklarınızdaki anlatımı başkalarında bulamıyorum.
Aslında, sizden bir ricada bulunacağım. Ben ve yakınımdakiler, Filistin-İsrail açmazını, sizin anlaşılır dilinizden okumak istiyoruz. Ricamız çok ağır mı olur bilemiyorum ama, bize bu konuyu siz araştırıp yazar mısınız?
Böylece bu davayı bizim gibi, çok kişi de daha iyi anlamış olur.
Şimdiden teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum.
Ali Çolak
RU
Şimdi gelelim Rutte’ye yazılan mektubun Türkçesine.
Mektubun orijinali Hollandaca yazıldığı için, Türkçe tercümede bazı söylemler değişik olabilir.
TTE’YE YAZILAN MEKTUBUN TÜRKÇESİ
Sayın Bay Rutte,
Bu email mesajı her ne kadar size hitap edilmişse de, içeriğini Lahey’dekilerin tümüne atfediyorum.
Bu nedenle, meslektaşlarınızı emailin CC’sine ekliyorum.
Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabınızdan, İsrail-Gazza konusundaki endişelerinizi dile getirmiştiniz. Aynı mesajınızda, Hollanda olarak, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu belirtmişsiniz. Tek taraflı olarak İsrail’e böyle bir hakkı tanımanız, İsrail’in işgalciliğine devam etmesini sağlayacaktır.
İsrail Filistin halkına baskı yapıyor, eziyor, tedhişi bırakmıyor ve onların özgür bir şekildeki yaşam biçimlerini hiçe sayarak işgale devam ediyor sayın Rutte.
Gerçi siz Hollanda’nın liderisiniz ama Hollanda halkı adına konuşma yapamazsınız.
Sayın Rutte, bir ülkenin lideri iseniz, lider gibi davranmanız lâzımdır.
Sizin vermiş olduğunuz mesaj, tek taraflı bir mesaj olup, kendinizi taraflı olarak göstermektedir.
İsrail’in Doğu Kudüs’ü, Batı Bank’ı ve Gazza’yı işgal etmiş olduğunu kabul etmeniz lâzım.
Ayrıca, İsrail’in işgal ettiği evlere yerleşmesinin de yasal olmadığını kabullenmeniz lâzım.
Burada bir ayrımcı devlet söz konusudur. İsrail’in ayrımcı bir devlet politikası yürüttüğünü sizden neden duymuyoruz? İsrail’in, Filistinliler’e karşı silahlanmışlığı, plastik mermi ve gaz kullanma gücü var.
Tam bir ay önce, Ramazan’ın başlangıcında, İsrail, Filistinliler’in Al Aska Camisi’ne girmesine engel oldu. Bu cami, dünyadaki 1,8 milyar islam aleminin, Mekke ve Medine’den sonra en kutsal üç camisinden biridir.
Vermiş olduğunuz mesajınız ile, Filistin halkının bu hakkını inkâr ediyorsunuz.
Ramazan’da, imanlı çocuklar ve yetişkinler, kadınlar ve erkekler Al Aska Camisi’nde saldırıya uğradılar. Lahey sözleşmesine göre, ibadet yerlerinin korunması gerektiği ibaresi ihlal edilmiştir.
Bu konuda neden görüş belirtmiyorsunuz bay Rutte?
Yine Filistinde, günlerce iskân yerlerine baskınlar ve dışarı atmalar devam etmiştir.
3000 Filistinlinin ikamet ettiği Sheikh Jarrah mahallesinde, baskın yapılarak evlerinden atılan Filistinlileri görmezden gelemezsiniz. Dünyaya yayılan pandemi sırasında sokakta kalan Filistinlilerin hiç bir yasal hakları yok mudur?
Şiddet, sonucunda meydana gelen kargaşalarda, Filistin halkı ile İsrail Polisi karşı karşıya gelmektedir.
Siz, İsrail’in kendini savunma hakkından söz ediyorsunuz. Peki Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı nerede kaldı sayın Rutte?
Nasıl oluyor da İsrail, ağır silahlar ile, açıkça şiddet ve baskı uygulayabiliyor?
Nasıl oluyor da, dünya liderleri, Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan, insan haklarını görmezden geliyorlar?
Nasıl oluyor da İsrail, güçsüz Filistinliler’e karşı kendi gücünü zalimce kullanabiliyor?
Sayın Rutte, siz de bir dünya liderisiniz. Her cephede cereyan eden insan hakları ayrımcılığı ve uluslararası hak konusunda neden konuşmuyorsunuz?
Sayın Rutte, siz de politikacısınız. Siz Hollanda’nın liderisiniz. Neden sorumluluğunuzu kullanmıyorsunuz?
Lahey, adalet ve barışın merkezidir. Şimdi tüm dünyaya, Hollanda’ya atfedilen bu payelerin haklılığını ispatlayacak gürüşimlerde bulunmanız gerekmez mi?
Şimdi ayağa kalkmalısınız. Hollanda’ya atfedilen bu ünvanı hakkıyla kullanmalısınız. Ayağa kalmalısınız, zira bu konuda sorumluluğunuz ve mecburiyetiniz var. Böyle bir ülkenin lideri olarak, bir tarafı seçemezsiniz ve görmezden gelemezsiniz.
Anayasamız, uluslararası hakların çiğnenmesine izin vermez. Burada taraf seçme hakkınız yoktur.
Saygılarımla.
Rutte’ye en iyi cevabı Tunahan Kuzu kısaca vermişti
RUTTE’YE YAZILAN ORİJİNAL MEKTUP
Brief van Nederlandse Turken aan Mark Rutte en aan alle parlementariërs:
(per e-mails)
Geachte heer Rutte,
Al bent u de geadresserde in deze mail, richt ik mij met deze mail op Den Haag in het algemeen.
Uw collega’s zijn om deze reden dan ook meegenomen in de cc.
Zeer recentelijk heeft u op Twitter uw zorgen geuit over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza.
In diezelfde boodschap geeft u aan dat Nederland het recht steunt van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. Het eenzijdig benoemen van Israëls recht op zelfverdediging is het geven van vrij spel aan de bezetter om door te gaan.
Dat is wat er gebeurt meneer Rutte, Israël onderdrukt het Palestijnse volk, schuwt geen geweld en bezet hun huizen waarin zij in vrijheid willen leven. U bent weliswaar leider van Nederland. Met uw uitspraak, spreekt u niet namens alle Nederlanders.
Meneer Rutte, als leider van een land dient u leiderschap te tonen. De boodschap die u heeft gedeeld geeft een eenzijdige boodschap af en laat zien dat u partijdig bent. U dient te erkennen dat Israël Oost Jeruzalem, de West Bank en Gaza heeft bezet. U dient ook te erkennen dat de huisbezettingen onder leiding van Israël volstrekt illegaal zijn. Er is sprake van een apartheidsstaat. Waarom hoor ik u niet zeggen dat Israël een apartheidsstaat voert? Israël is in staat om wapens te dragen en Palestijnen met rubberstalen kogels en traangas aan te vallen.
Exact een maand geleden, aan de start van de Ramadan, heeft Israël de toegang tot de Al Aqsa moskee geweigerd voor de Palestijnen. Deze moskee is de 3e moskee wereldwijd die een heilige plek vormt voor de 1.8 miljard moslims wereldwijd. Met uw boodschap negeert u in de eerste plaats het Palestijnse volk. En op de tweede plaats, de moslims wereldwijd die Al Aqsa als de 3e heilige plek zien, na Mekka en Medina. In de Ramadan zijn gelovigen, kind en volwassen, man en vrouw, in de Al Aqsa moskee tijdens hun gebed aangevallen. Dit is in strijd met het Haagse convenant dat eist dat gebedshuizen worden beschermd. Waarom spreekt u daar niet over meneer Rutte?
Wederom vinden dagen op rij geweldplegingen en huisuitzettingen plaats in Palestina.
Het is u niet ontgaan dat in Sheikh Jarrah, een wijk waar 3.000 Palestijnen wonen, met geweld hun huizen uit worden geplaatst. Palestijnen komen op straat te staan, tijdens een wereldwijde pandemie en hebben geen enkel recht om op te staan. Het geweld escaleert, rellen breken uit en het Palestijnse volk komt tegenover de Israëlische politie te staan. U noemt het recht van zelfverdediging van Israël. Hoe zit het met het recht op zelfverdediging van het Palestijnse volk meneer Rutte?
Hoe kan het zo zijn dat Israël door kan gaan met onderdrukken en openlijke geweldpleging, waarbij zwaar geschut niet wordt geweerd?
Hoe kan het zo zijn dat Israël zodanig wordt ontzien door wereldleiders als het gaat om de naleving van mensenrechten en het internationaal recht?
Hoe kan het zo zijn dat Israël overmacht heeft op de menselijke onmacht van het Palestijnse volk? Meneer Rutte, u bent ook een wereldleider. Waarom spreekt u zich niet uit tegen de continue schending van het internationaal recht en de mensenrechten op allerlei fronten?
Meneer Rutte, U bent een politicus. U bent de leider van Nederland en als leider dient u uw politieke verantwoordelijkheid te nemen.
Den Haag is de stad van recht en vrede. Het is nu het moment om aan de rest van de wereld te laten zien dat Nederland die titel verdient en daar eer aan doet. U dient op te staan, want bij deze titel horen plichten en verantwoordelijkheden. U kan en mag als leider van een land niet wegkijken en één partij kiezen. Onze grondwet vraagt dat wij alle schendingen van het internationaal recht benoemen en tegengaan. Daarin past geen selectiviteit.
Hoogachtend,
HOLANDA PARLAMENTERLERİNİN E-MAİL ADRESLERİ
t.aartsen@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.alkaya@tweedekamer.nl; m.amhaouch@tweedekamer.nl; karib@tweedekamer.nl; t.vanark@tweedekamer.nl; f.azarkan@tweedekamer.nl; s.vbaarle@tweedekamer.nl; t.baudet@tweedekamer.nl; b.becker@tweedekamer.nl; s.beckerman@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; s.belhaj@tweedekamer.nl; j.vdberg@tweedekamer.nl; v.bergkamp@tweedekamer.nl; m.vanbeukering@tweedekamer.nl; m.bikker@tweedekamer.nl; r.bisschop@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; d.boswijk@tweedekamer.nl; k.bouchallikh@tweedekamer.nl; r.boucke@tweedekamer.nl; f.boulakjar@tweedekamer.nl; r.brekelmans@tweedekamer.nl; l.bromet@tweedekamer.nl; a.vcampen@tweedekamer.nl; d.ceder@tweedekamer.nl; l.dassen@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; g.vdijk@tweedekamer.nl; i.vdijk@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; j.eerdmans@tweedekamer.nl; z.elyassini@tweedekamer.nl; c.ellemeet@tweedekamer.nl; u.ellian@tweedekamer.nl; o.ephraim@tweedekamer.nl; d.eppink@tweedekamer.nl; s.erkens@tweedekamer.nl; eva.vanesch@tweedekamer.nl; s.r.fritsma@tweedekamer.nl; j.geurts@tweedekamer.nl; l.vginneken@tweedekamer.nl; m.dgraaf@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; p.grinwis@tweedekamer; p.dgroot@tweedekamer.nl; t.dgroot@tweedekamer.nl; n.guendogan@tweedekamer.nl; l.dhaan@tweedekamer.nl; w.vhaga@tweedekamer.nl; k.hagen@tweedekamer.nl; a.hammelburg@tweedekamer.nl; m.harbers@tweedekamer.nl; r.heerema@tweedekamer.nl; p.heerma@tweedekamer.nl; e.heinen@tweedekamer.nl; l.helder@tweedekamer.nl; s.hermans@tweedekamer.nl; m.hijink@tweedekamer.nl; j.vdhil@tweedekamer.nl; w.hoekstra@tweedekamer.nl; h.dhoop@tweedekamer.nl; p.vhouwelingen@tweedekamer.nl; f.idzinga@tweedekamer.nl; f.j.h.jansen@tweedekamer.nl; r.jetten@tweedekamer.nl; leondejong@tweedekamer.nl; r.djong@tweedekamer.nl; sigrid.kaag@tweedekamer.nl; r.kamminga@tweedekamer.nl; h.kat@tweedekamer.nl; b.kathmann@tweedekamer.nl; m.keijer@tweedekamer.nl; b.vkent@tweedekamer.nl; s.kerseboom@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; m.koekkoek@tweedekamer.nl; d.koerhuis@tweedekamer.nl; a.kops@tweedekamer.nl; a.dkort@tweedekamer.nl; a.kuik@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; t.kuzu@tweedekamer.nl; p.kwint@tweedekamer.nl; j.m.p.vdlaan@tweedekamer.nl; t.vdlee@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; s.maatoug@tweedekamer.nl; b.madlener@tweedekamer.nl; v.maeijer@tweedekamer.nl; g.markuszower@tweedekamer.nl; p.vmeenen@tweedekamer.nl; g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl;
i.michon-derkzen@tweedekamer.nl; f.minhas@tweedekamer.nl; agnes.mulder@tweedekamer.nl; edgar.mulder@tweedekamer.nl; d.dneef@tweedekamer.nl; h.nijboer@tweedekamer.nl; m.vnispen@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; esther.ouwehand@tweedekamer.nl; h.palland@tweedekamer.nl; j.paternotte@tweedekamer.nl; m.paul@tweedekamer.nl; w.paulusma@tweedekamer.nl; r.peters@tweedekamer.nl; k.piri@tweedekamer.nl; c.vdplas@tweedekamer.nl; l.ploumen@tweedekamer.nl; n.pouw-verweij@tweedekamer.nl; lammert.vanraan@tweedekamer.nl; r.raemakers@tweedekamer.nl; q.rajkowski@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; m.rutte@tweedekamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; s.segers@tweedekamer.nl; s.simons@tweedekamer.nl; s.sjoerdsma@tweedekamer.nl; h.smolders@tweedekamer.nl; j.sneller@tweedekamer.nl; b.snels@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl; c.stoffer@tweedekamer.nl; p.vstrien@tweedekamer.nl; secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl; christine.teunissen@tweedekamer.nl; j.thijssen@tweedekamer.nl; j.tielen@tweedekamer.nl; p.valstar@tweedekamer.nl; leonie.vestering@tweedekamer.nl; hans.vijlbrief@tweedekamer.nl; aukjedevries@tweedekamer.nl; frank.wassenberg@tweedekamer.nl; d.vanweerdenburg@tweedekamer.nl; j.vdwerf@tweedekamer.nl; l.werner@tweedekamer.nl; l.westerveld@tweedekamer.nl; s.vweyenberg@tweedekamer.nl; d.wiersma@tweedekamer.nl; j.vwijngaarden@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; h.vdwoude@tweedekamer.nl; b.vtwout@tweedekamer.nl; j.wuite@tweedekamer.nl; d.yesilgoz@tweedekamer.nl;
HOLLANDA MEDYASI E-MAİL ADRESLERİ
post@bernavanvilsteren.nl; p.g.p.herfs@uu.nl; J.groen@volkskrant.nl;
W:Heck- w.heck@nrc.nl; irene.de.kruif@nieuwsuur.nl; b.soetenhorst@parool.nl;nieuwsdienst@anp.nl; amsterdam.newsroom@reuters.com; dykfoto@wxs.nl; info@hollandse-hoogte.nl;
groene@groene.nl; redactie@hpdetijd.audax.nl; redactie@katholieknieuwsblad.nlredactie@libelle.nl;  ad@ad.nl; red@hfd.nl; redactie@nd.nl; nrc@nrc.nl; redactie@parool.nl; redactie@refdag.nl; nieuwsdienst@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; bnn@omroep.nl; eo@omroep.nl; kro@omroep.nl; ncrv@omroep.nl; nps@omroep.nl; info@vpro.nl; rtlnieuws@rtl4.nl; nieuws@rijnmond.nl; rtlnieuws@rtl.nl; redactie@metronieuws.nl; hart@sbs6.nl; info@at5.nl; redactie@villamedia.nl; webmaster@villamedia.nl; vereniging@nvj.nl; wetenschap@nrc.nl; redactie@gelderlander.nl; e.v.d.brink@bdu.nl; allochtonenweblog@hotmail.comzembla@vara.nl; nosbinnenland@nos.nl; internetredactie@nos.nl; jeugdjournaal@rtv.nos.nl; hart@sbs.nl; rtlnieuws@rtl.nl; internet@rtlz.nl; editienl@rtl4.nl; redactie@buitenhoftv.nl; internet@ad.nl; lezers@ad.nl; overmorgen@telegraaf.nl; wuz@telegraaf.nl; forum@volkskrant.nl;ombudsman@volkskrant.nl; j.wisselius@dejournalist.nl; registratie.nrc@pcmuitgevers.nl; redactie@nd.nl; lezers@trouw.nl;opinie@trouw.nl; nieuws@rtvoost.nl;  info@nivib.nl; stan@readershouse.nl; perio@amnesty.nl; info@webber.nl; dekleineaarde@pz.nl; mail@uitgeverijboom.nl; redactie@milieudefensie.nl; voo@voo.nl; onderwijsblad@aob.nl; sdu@sdu.nl; dnieuwenhuis@sgp.nl; bureau@cda.nl; pvda@pvda.nl; tribune@sp.nl; b.soetenhorst@parool.nl; irene.de.kruif@nieuwsuur.nl; buitenland@ad.nl;brieven@ad.nl; meningen@parool.nl; onderwijs@trouw.nl; w.heck@nrc.nl; persberichten@geenstijl.nl; redactie@geenstijl.nl;info@geenstijl.nl; ombudsman@trouw.nl; info@drimble.nl; secretariaat@trouw.nl; eindredactie@trouw.nl; internet@trouw.nl; foto@trouw.nl;tijd@trouw.nl; groen@trouw.nl; kunst@trouw.nl;w.rebergen@trouw.nl; nieuwsdienst@trouw.nl;buitenland@trouw.nl;
economie@trouw.nl;religiefilosofie@trouw.nl;wetenschap@trouw.nl;
gezondheid@trouw.nl;sport@trouw.nl;
parlement@trouw.nl;etterengeest@trouw.nl;j.ruijters@trouw.nl; zembla@vara.nl;a.kouwenhoven@nrc.nl; redactie.nieuwsdienst@gelderlander.nl;multimedia@gelderlander.nl;
redactie@bndestem.nl;denieuwereporter@gmail.com;
redactie@bnr.nl; redactie@pzc.nl; internet@omroepbrabant.nl;
tips@nieuws.nl;redactie@nieuwnieuws.nl;
human@omroep.nl; redactie@nu.nl;
ontbijtradio@vara.nl; tegenlicht@vpro.nl; tijdvoortwee@kro.nl;
oog@rtv.nos.nl;nosjournaal@rtv.nos.nl;
manbijthond@ncrv.nl; info@indymedia.nl;
democraat@d66.nl; redactie.vn@weekbladpers.nl; info@actueleonderwerpen.nl; redactie@expreszo.nl; redactie@business-class.nl; redactie@dvhn.nl; opinie@frieschdagblad.nl;
redactie@leeuwardercourant.nl;
noordpers@hetnet.nl;redaksje@omropfryslan.nl;redactie.drachtstercourant@friesepers.nl;redactie.franekercourant@friesepers.nl;
redactie.huisaanhuis@friesepers.nl;
radio@rtvdrenthe.nl;tv@rtvdrenthe.nl;
redactieonline@tubantia.wegener.nl;nieuws@rtvoost.nl;info@twickelstadfm.nl; redactie@boom.nl;ras@bdu.nl;rtv@omroepflevoland.nl;
bkredactie@bdu.nl;redactie@gelderlander.nl;
info@keizerstad.nl;
omroep@rondevenen.nl; studio@zaanradio.nl;info@westerpost.nl;
west@rtvwest.nl;
info@omroepzeeland.nl;redactie@eindhovensdagblad.nl;
nieuwsdienst@omroepbrabant.nl;mistral@dse.nl;
redactie@l1.nl;
radio@rtvnoord.nl;tv@rtvnoord.nl; contact@hollandmediacombinatie.nl;redactie@haarlemsdagblad.nl;
stadsredactie@haarlemsdagblad.nl; lag.hd.ijc@hollandmediacombinatie.nl;stadsredactie@leidschdagblad.nl;
redactie@leidschdagblad.nl; multimedia@ed.nl; stadsredactie@ed.nl; streekredactie@ed.nl; helmond@ed.nl; economie@ed.nl; cultuur@ed.nl;
Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?