Biz, Ayasofya konusunda milletçe çok duyarlı davranırken,
Hollandalılar kiliselerinin camiye dönüştürülmesinden hiç rahatsız olmadılar.

Kültür farkı mıdır, inanç farkı mıdır, gelenek görenek farkı mıdır, normlara değer verip vermemek midir, vurdumduymazlık mıdır, yoksa aşırı duygusallık mıdır çözemedim ama, Hollandalılar ile biz Türkler’in, ibadet yerlerine bakış açısı arasında dağlar kadar fark vardır.

C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Fatih Camii Amstedam (3).jpg

İlhan KARAÇAY’ın analizi

Kültür farkı mıdır, inanç farkı mıdır, gelenek görenek farkı mıdır, normlara değer verip vermemek midir, vurdumduymazlık mıdır, yoksa aşırı duygusallık mıdır çözemedim ama, Hollandalılar ile biz Türkler’in, ibadet yerlerine bakış açısı arasında dağlar kadar fark vardır.

Biz, Ayasofya konusunda millet olarak çok duyarlı davrandık ama, Hollandalılar kendi ibadet yerleri olan kiliselerin camiye dönüştürülmesinden hiç rahatsız olmadılar. Öyle ki, bugüne kadar 25 kilise müslümanlar tarafından satın alınarak camiye dönüştürülmüştür.

Hollanda’da mevcut olan 6900 kilisenin 1400’ü, kullanılmadığı için meydana gelen masraflar nedeniyle yeni imar planları ile iskân ve işyerine dönüştürülmüştür.

Hollanda’ya 1960’lı yılların başında gelmeye başlayan Türkler’in, namaz kılacakları mescitler bile yoktu. 1969 yılında, Friesland’ın Grouw köyünde 70 Türk çalışıyor ve ikamet ediyordu. Bir bayram günü namaz kılmaları için, kantinin bulunduğu salon mescit haline getirilmişti. Aynı durum Hollanda’nın dört bir yanında yaşanıyordu.
Başlangıçta mescit yeri bulmakta güçlük çeken Türkler’in şimdi 148’i Diyanet’e bağlı olan 200’ü aşkın camisi var.
Minareli olarak inşa edilmeye başlanan camilerin yanında, kiliseden dönüştürülmüş camiler de var.

Hollandalılar, kiliselerin camiye dönüştürülmesinden başlangıçta rahatsız olmuyorlardı. Gerek New Yorkta’ki ikiz kulelerin saldırıya uğraması ve gerekse daha sonraki İSİD vahşetleri bu durumu değiştirir gibi oldu.
Zaten bu nedenle 2000 yılından bu yana da kiliselerin müslümanlara satışı durdu gibi…
Geçen yıl Lahey’deki Thomas Kilisesi, Ahmediyya Cemiyetine satılan son kiliseydi.

C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Fatih Camii Amstedam (1).jpg

CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLEN KİLİSELER

Hollanda’da camiye dönüştürülen ilk kilise Amsterdam’daki ‘De Zaaier’ olarak anılan kilise oldu. Kentin en geniş caddesi olan Rosengracht üzerinde bulunan bu kilise 1890 yılında, Sosyalist İşçi Hareketi Constantia tarafından inşa edilmişti. 1929 yılında Sint-Ignatius Kilisesi olarak hizmete devam etti ama diğer bir adı da ‘De Zaaier’ idi.

C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Fatih-Zaandam'a mescit sart.JPG C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\11cee510-3263-4f8e-a4b2-4f46617256ac.JPG

1981 yılında mescit bulmakta bile güçlük çeken müslümanlara önderlik yapan Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu, kilise olarak faaliyet göstermeyen, bazen toplantı salonu bazen de disko olarak çalıştırılan bu yeri satın almak için harekete geçti. Başkan İbrahim Görmez ve bugün çoğu rahmetli olan yöneticilerden Hamit Taş, Sabri Mercimek, Cemal Emirmustafa ve Ömer Korkmaz, 1465 metrekare üzerine kurulmuş olan bu yeri 1 milyon 311 guldene (Bugünkü para ile 700 bin euro) satın aldılar. Bugünkü değeri 35 milyon euro olan bu kilise,restorasyon çalışmalarından sonra 1982 yılında Fatih Camii olarak hizmete girdi.

Türkler’in kilise satın alarak camiye dönüştürdükleri yerlerden biri de, Veggel şehrindeydi. Kullanılması tehilikeli olan bina yıkıldı ve yerine cami yapıldı. Aynı durum Eindhoven’de de yaşandı.
Türkler tarafından satıl anlına kilise yine tehlike arzettiği için yıkıldı ve yerine cami yapıldı.
C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Fatih-Lahey.JPG C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Lahey-Mescidi Aksa.jpg
En ilginç gelişme ise Lahey’de yaşandı. Kullanılmayan bir Yahudi Sinagogu’nu işgal eden Türkler, daha sonra masaya oturdukları Belediye yetkilileri ile yaptıkları pazarlık sonucunda burayı satın aldılar ve yerine muhteşem bir cami inşa ettiler. O zaman yayınlanan Hürriyet gazetesinde bu camiye Fatih adı verileceği yazılmıştı. Daha sonra caminin adı Mescidi Aksa oldu.

Şimdi gelelim analizimin ana noktasına.
Yukarıda belirtmiş olduğum gibi, daha önceleri kendi ibadet yerlerinin camiye dönüştürülmesinde hiçbir sakınca görmeyen ve ‘Eyvah, dinimiz elden gidiyor’ diye feryat etmeyen Hollandalılar, islam dünyasındaki olumsuz gelişmelerden sonra, aynı fikir ve inancı koruyamadılar.
Hele hele, Ayasofya’nın Müze’den camiye dönüştürüldüğü haberlerinden sonra daha da hassaslaşan Hollandalılar, medya kanalıyla yaptıkları açıklamalarda, bundan böyle hiçbir kilisenin müslümanlara satılmasını istemediler.
‘Hollandalılar’ derken, tabii ki dini kurumları kastediyorum.
Dinci yazarlar da sert başlıklarla isyanlarını ifade ediyorlar.
Hollandaca bilen okurlarıma aşağıda sunacağım bu yazılardan birinin başlığı aynen çöyle:
‘Bir kikiseyi müslümanlara satmak kâfirliktir.’
İkinci başlık da şöyle:
‘Kiliseyi camiye dönüştürmeye de Okey değil mi?

İşte o Hollandaca yayınlar:

Een kerk verkopen aan moslims is Godslastering

van kerk naar moskee is niet oké?

Te weinig kerkgangers, te hoge kosten. Leegstaande kerken komen steeds vaker in het Nederlands straatbeeld voor, een op de vijf kerkgebouwen is niet meer als kerk in gebruik. Een nieuwe bestemming wacht: van sportschool tot theater, boekhandel, gezondheidscentrum, appartementencomplex en zelfs trampolinepark. In dat rijtje hoorde tot het jaar 2000 ook de moskee thuis. Het aantal moslims in Nederland mag dan stijgen, leegstaande kerkgebouwen worden niet graag aan moslimgemeenschappen verkocht. Een goede of slechte trend?

Een kerk verkopen aan moslims is Godslastering

Van 6900 kerken kregen de afgelopen jaren bijna 1400 kerken een nieuwe bestemming, bleek uit onderzoek dat Trouw dit jaar deed naar herbestemming van kerken in Nederland. Van de bijna zesduizend kerkgebouwen die voor 1970 werden gebouwd, kregen zo’n vijftig stuks een andere religieuze of spirituele nieuwe bestemming, daarvan werd de helft een moskee.
Meer moslims, minder christenen: is een kerk ombouwen naar moskee een logische oplossing? Of willen de meeste christenen hun kerk niet meer verkopen aan moslims?

De Fatih-moskee in Amsterdam -Noordis een voorbeeld van tijden dat deze houding anders was. Van de voormalige rooms-katholieke kerk zijn de kruizen vervangen door halve maantjes. In het artikel ‘We verkopen onze kerk niet aan moslims’ in de Groene vertelt Micket Bosschert, makelaar in religieus vastgoed dat ze niet meer aan moslims verkoopt omdat ze zich niet aan afspraken zouden houden. Daarnaast is de bestemming van een kerk erg belangrijk voor de oude eigenaren. “Als een kerk een moskee wordt, tast dat iets wezenlijks aan van hun geloofsgevoel,” aldus Bosschert.

weerstand groeit

In het artikel ‘Kerken krijgen allerlei nieuwe functies, maar worden vrijwel nooit een moskee’ dat in Trouw verscheen, vertelt Petra Stassen die als directeur van Kerkelijk Waardebeheer veel gesprekken met parochies en protestantse gemeenten voert, dat weerstand tegen hergebruik van kerken als moskee groeit. In het Midden-Oosten worden christenen vervolgd en verdreven door moslims. “Vooral katholieken vinden het heel raar als wij hier kerkgebouwen aan moslims overdragen, terwijl elders hun christelijke broeders en zusters worden vermoord. Dat argument hoorde je tien jaar geleden veel minder.”

In de room-katholieke beleidsnota Het kerkgebouw als getuige van de christelijke traditie uit 2008 is bepaald dat een katholiek godshuis niet mag worden hergebruikt als moskee. Ook in de Raad van Kerken, waarbij dertien christelijke kerken zijn aangesloten, is bepaald dat kerken alleen aan elkaar mogen worden doorverkocht.
De rooms-katholieke kijk op een kerkgebouw verschilt van die van de protestanten. De kerk is het huis van God, gedraag en kleed je eerbiedig. De kerk moet zoveel mogelijk open zijn voor bezoekers om te kunnen bidden. Een kerkgebouw kan pas een andere bestemming krijgen, nadat het officieel uit de eredienst is onttrokken. Voor protestanten is niet het gebouw, maar vormen de gelovigen als gemeenschap het huis van God.

Niet nieuws

Maar is het bezitten van een kerkgebouw bijbels? De eerste christenen kwamen helemaal niet samen in kerkgebouwen, maar ontmoetten elkaar op een plek die op dat moment voorhanden was. De eerste kerkgebouwen verschenen pas halverwege de derde eeuw na Christus. In de evangelische hoek komen kerkgangers vandaag de dag vaak samen in een school of theatergebouw.

Daarnaast is het fenomeen van een kerk ‘ombouwen’ tot moskee niet nieuws. De wereldberoemde moskee Hagia Sofia inIstanbul was tot het jaar 1453 een kathedraal. Overigens gebeurde het omgekeerde in Spanje, waar tijdens de Reconquista moskeeën omgebouwd werden tot kathedraal, zoals de minaraat in Sevilla die vandaag de dag bekend staan als Giralda.

Nostalgisch verleden

Een kerk blijft een gebouw. Als een huis te koop staat, wordt degene die het hoogste bod uitbrengt, de trotse eigenaar. Of is het daarnaast een kwestie van gunnen? Is het niet altijd het hoogste bod dat de doorslag geeft. En is naarmate meer liefde, tijd en zorg gestoken is in een huis, het lastiger voor de voormalig eigenaar om afstand te nemen. Zo’n huis (of kerk), verkoop je aan iemand aan wie je het toevertrouwt.

Schuilt in dat vertrouwen, of het ontbreken daarvan het probleem? Zitten christenen te veel vast aan een nostalgisch verleden waarin op zondagochtend kerkgangers in stoet naar de kerk liepen, zondag nog een rustdag was? En de kerk een stuk zichtbaar bewijs is van een historische periode toen God nog wel in Nederland zichtbaar was. De kerk als symbool.
En vandaag de dag moslims in het Nederlands straatbeeld beter herkenbaar zijn dan christenen en de kerk al dan leegstaand of niet, daaraan een tegenwicht biedt. Tast een moskee het geloofsgevoel van de christen aan. En is van kerk naar moskee daarom niet oké?

Kerken hebben hun lege gebouwen de laatste twintig jaar amper meer aan moslimgemeenschappen verkocht.

Bas Roetman

De verkoop van leegstaande kerkgebouwen aan moslimgemeenschappen is in de afgelopen jaren stilgevallen. Tot het jaar 2000 werden enkele tientallen kerken omgebouwd tot moskee, maar daarna is dat – ondanks de groei van het aantal moslims in Nederland – bijna niet meer voorgekomen. Dat heeft alles te maken met de veranderde houding tegenover moslims, zeggen experts.

Van de kerkgebouwen in Nederland die voor 1970 zijn gebouwd (bijna 5900) hebben ongeveer vijftig stuks een andere religieuze of spirituele functie gekregen. In ongeveer de helft van die gevallen gaat het om een moskee. Twee van die moskeeën werden na 2000 geopend, de rest allemaal vóór de eeuwwisseling. Na 2000 zijn honderden kerken herbestemd.

Die cijfers komen uit het onderzoek dat Trouw deed naar herbestemming van kerken in Nederland, waarvan de eerste uitkomsten vorige week werden gepubliceerd. Uit dat onderzoek blijkt dat van de bijna 6900 kerken in Nederland er inmiddels een kleine 1400 een andere bestemming hebben gekregen.

Allemaal protestants

De kerken die zijn veranderd in een moskee waren oorspronkelijk bijna allemaal protestants. Rooms-katholieken zijn tegen de verkoop van hun kerkgebouwen aan moslims. Als ze hun kerk aan andere gelovigen overdoen, moet het in principe om christelijke gemeenschappen gaan. ‘Een kerk kan niet worden bestemd voor niet-christelijke godsdiensten of levensovertuigingen’, schreven de Nederlandse bisschoppen in 2008.

Protestanten stonden er lange tijd veel makkelijker in. Als een protestants kerkgebouw door gelovigen van andere godsdiensten wordt gebruikt, is er weliswaar sprake van ‘vervreemding van de oorspronkelijke bedoeling van het gebouw’, meldt een protestants visiedocument uit 2009. Maar: ‘Het verdient toch aanbeveling eerder te kiezen voor de overdracht van een af te stoten kerkgebouw aan vertegenwoordigers van een andere wereldgodsdienst dan het voor profaan gebruik aan te bieden.’

Maar inmiddels zien ook protestanten liever niet dat hun kerkgebouw een moskee wordt. “In protestantse kringen is er geen absolute norm voor wat wel of niet kan in een kerkgebouw. Maar wat ik wel veel om mij heen hoor, is dat er geen moskee in de kerk mag. Dat heeft alles met deze tijd te maken”, zegt Jos Aarnoudse, directeur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk Nederland.

Sentiment

Petra Stassen ziet een soortgelijk sentiment bij rooms-katholieken. Als directeur van Kerkelijk Waardebeheer, een organisatie die christelijke gemeenschappen bijstaat bij vastgoedvraagstukken, voert ze veel gesprekken met parochies en protestantse gemeenten. “In het Midden-Oosten worden christenen vervolgd door moslims. Veel gelovigen vinden het raar als wij hier kerkgebouwen aan moslims overdragen terwijl elders hun christelijke broeders en zusters worden vermoord. Dat hoorde je tien jaar geleden veel minder.”

Overigens is niet duidelijk hoe vaak het voorkomt dat groepen moslims hun oog op een leegstaand kerkgebouw hebben laten vallen en vervolgens nul op het rekest krijgen.

De laatste keer dat een kerk moskee werd, was vorig jaar. Toen vestigde de islamitische vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Lahore zich in de voormalige Thomaskerk in Den Haag, ondanks protesten van Geert Wilders en de anti-islamitische protestgroep Voorpost. De islam staat in een weinig positief daglicht, denkt voorzitter Robbert Mohammedamin van de nieuwe Haagse moskee. “We moeten de negatieve beeldvorming bijstellen. Wij staan voor vrede, voor de mensheid. We zijn in eerste instantie mensen onderling, dan pas komt het geloof.”
***************

De kerk die een moskee werd: dat gebeurt nu niet meer

https://images0.persgroep.net/rcs/YQFRJ0bjqlNrm1LfMCbNYkIfego/diocontent/151600925/_fitwidth/1240?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.9

De Al-Qiblatain-moskee was vroeger de Thomaskerk in Den Haag.Beeld Lars van den Brink

Slechts twee kerken werden de afgelopen twintig jaar verbouwd tot moskee. Dat was in de laatste decennia van de vorige eeuw wel anders: toen werden tientallen leegstaande kerken aan moslims verkocht. Die verandering komt vooral door negatieve beeldvorming over de islam en angst voor maatschappelijke ophef.

Bas Roetman

In de Al-Qiblatain-moskee aan de Harmelenstraat in Den Haag verspreiden zich heerlijke etensgeuren. Het is ramadan, en een groep vrouwen is aan het koken voor de iftar van vanavond, de gezamenlijke maaltijd na zonsondergang. Uit de keuken klinkt gelach. Van de buitenkant ziet de moskee er nog altijd uit als de Thomaskerk. Boven de deur prijkt een bijbeltekst uit de eerste brief van Petrus: ‘Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis’.

Maar schijn bedriegt. Binnen is de metamorfose compleet: de kerkbanken zijn verruild voor lange tafels. In een zijruimte, waar de protestanten na de dienst een kopje koffie dronken, bevindt zich nu de islamitische gebedsruimte. De nieuwe eigenaren van de kerk behoren tot een gematigde stroming binnen de islam, die begin vorige eeuw in India ontstond. Vrouwen bidden er in dezelfde ruimte als de mannen, zij het met een scherm ertussen.

De voormalig Nederlands-hervormde Thomaskerk is het meest recente voorbeeld van een kerk die een moskee is geworden. De kerk werd in 1952 gebouwd en moest in 2012 haar deuren sluiten vanwege een vergrijzende gemeente en dalende inkomsten. Uit onderzoek van Trouw naar de herbestemming van kerken in Nederland blijkt dat naar schatting zo’n 25 kerken zijn verbouwd tot moskee, maar opvallend genoeg vonden slechts twee van die herbestemmingen plaats na 2000.

Sociale ontmoetingsplek

De vorige moskee voldeed niet langer aan de eisen, vertelt Robbert Mohammedamin. Hij is in het dagelijks leven huisarts en voorzitter van de islamitische vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Lahore, een vereniging met ongeveer 300 mensen. Oorspronkelijk komt de Nederlandse gemeenschap uit Suriname: 43 jaar geleden vestigden de eerste leden zich in Den Haag. “Wij vinden dat de moskee niet alleen een gebedsruimte is, maar ook een sociale ontmoetingsplek. Dat is bijvoorbeeld ook een functie van het vrijdaggebed, dat je daar je medebroeders ontmoet”, zegt de voorzitter.

De vereniging wil ook graag activiteiten organiseren, zoals familieavonden en sportdagen, en daar was de vorige moskee te klein voor.
Daarom besloot de Ahmadiyya-vereniging in 2017 om de Nederlands-hervormde Thomaskerk te kopen van een projectontwikkelaar, die het gebouw had overgenomen van de protestantse gemeente. Op aandringen van de gemeente Den Haag, die iets wilde doen aan het groeiende tekort aan islamitische gebedsruimte in de Hofstad, kwam de projectontwikkelaar in contact met Mohammedamin en in april 2018 opende de moskee haar deuren.

Nog steeds een gebedshuis

David Schiethart, predikant van de PKN Den Haag, is blij met de nieuwe invulling van de kerk. Schiethart was een van de sprekers bij de opening van de moskee, waar hij iets vertelde over de geschiedenis en de architectuur van de kerk. Schiethart: “Ik ben zeer gelukkig dat de kerk nog steeds een gebedshuis is. Een islamitische gemeenschap die een kerk overneemt is wat mij betreft prima, zolang er geen haat wordt gepredikt. Dat is in dit geval totaal niet aan de orde: in deze moskee heerst een cultuur van naastenliefde. Het is bovendien een gemeenschapshuis gebleven, dat is heel goed voor de wijk.”

Ondanks het enthousiasme van dominee Schiethart zijn protestantse gemeentes die hun deuren moeten sluiten steeds minder bereid hun kerk aan een moslimgemeenschap te verkopen. Dat komt deels door een groeiend wantrouwen tegenover de islam, zegt Jos Aarnoudse, directeur van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. “Sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 is de situatie echt veranderd. Voor veel protestanten heeft de islam zijn onschuld verloren. Dat betekent echt niet dat iedereen op Geert Wilders stemt: als je het aan de mensen zelf vraagt zijn ze niet per se anti-islam, maar een moskee in de kerk gaat hen wel te ver.”

Dat was vroeger wel anders, legt Aarnoudse uit. “Tot 2000 zagen protestanten een herbestemming als moskee als een voortzetting van het religieus gebruik van de kerk, als iets wenselijks dus. Moslims en christenen zijn toch op een bepaalde manier hetzelfde, zo was destijds de gedachte.”

Soort censuur

Ook als er geen inhoudelijke bezwaren tegen een hergebruik als moskee zijn, kiezen protestanten niet voor die optie omdat ze geen ophef willen, zegt Aarnoudse. “Wanneer je als kerk besluit om het gebouw tot moskee te verbouwen, kun je er vergif op innemen dat er opschudding ontstaat. Dat willen mensen niet, en dus kiezen ze voor andere bestemmingen. Dat betekent dus dat er vanuit het maatschappelijk klimaat een soort censuur uitgaat.”

Dat een metamorfose van een kerk tot moskee inderdaad opschudding kan veroorzaken, blijkt uit de verkoop van de Thomaskerk. Al voor de overname ving voorzitter Mohammedamin signalen op over buurtbewoners die de komst van de moskee met lede ogen aanzagen. Mohammedamin: “Onbekend maakt onbemind natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. Ook wij hadden nog veel vragen: stel je voor dat we vandalisme krijgen. Is het wel veilig?”

Die zorgen bleken niet ongegrond, want kort na de bekendmaking van de nieuwe functie van de kerk, kondigde de nationalistische actiegroep Voorpost aan om tegen de komst van de moskee te demonstreren. Ook Geert Wilders mengde zich in de strijd. Hij stelde Kamervragen en twitterde: ‘We worden vervangen en verraden.’

IJs gebroken

In overleg met de gemeente Den Haag organiseerde Mohammedamin een open avond, waarvoor alle buurtbewoners waren uitgenodigd. Daar kwamen uiteindelijk vierhonderd mensen op af. Voorpost demonstreerde die avond ook, maar omdat het maar een kleine groep van ongeveer tien mensen was, leidde dat niet tot ongeregeldheden.

De avond was een groot succes, zegt Mohammedamin. “Het ijs was meteen gebroken. We hebben iedereen netjes ontvangen en verteld wie we zijn.” Afgezien van een bierfles die op oudejaarsavond door het raam van de moskee werd gegooid, zijn er daarna geen vervelende incidenten geweest.

Petra Stassen, directeur van Kerkelijk Waardebeheer, een organisatie die christelijke gemeenschappen bijstaat bij vastgoedvraagstukken, voert veel gesprekken met parochies en protestantse gemeenten. De weerstand tegen hergebruik van kerken als moskee groeit, merkt ze. “In het Midden-Oosten worden christenen vervolgd en verdreven door moslims. Vooral katholieken vinden het heel raar als wij hier kerkgebouwen aan moslims overdragen, terwijl elders hun christelijke broeders en zusters worden vermoord. Dat argument hoorde je tien jaar geleden veel minder.”

Geen islamofobie

Rooms-katholieken verkopen hun kerken al decennia niet meer aan moslims. De laatste katholieke kerk die een moskee werd, was de Sint-Ignatiuskerk aan de Rozengracht in Amsterdam, die in 1981 werd omgedoopt tot de Fatih-moskee. Volgens Hans Zuijdwijk, woordvoerder van het bisdom Utrecht, heeft dat maar weinig met islamofobie te maken. “Sommige mensen zeggen dat wij specifiek moslims discrimineren, maar we verkopen ook niet aan hindoes of boeddhisten. Als christenen verkopen we alleen aan elkaar, dat is de afspraak.”

Zuijdwijk doelt op afspraken die in de jaren tachtig en negentig werden gemaakt door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K), een samenwerkingsverband dat namens de christelijke kerken aan tafel zit bij de overheid. Volgens die afspraken mag een kerkgebouw alleen aan een kerk worden verkocht die zich heeft aangesloten bij het CIO-K. “Als een kerk verandert in een woning, kan ik daar vrede mee hebben. De verwijzing naar God is dan verdwenen. Een verbouwing tot moskee of een hindoetempel is veel moeilijker te verkroppen”, zegt Zuijdwijk.

Richting Mekka

David van Duinen, adviseur bij kerkenmakelaar Reliplan, herkent dat er vanuit christelijke kerken steeds minder animo is om een kerk aan moslims te verkopen. Maar het komt ook regelmatig voor dat moslims niet in een kerkgebouw willen, omdat die niet aan hun eisen voldoet. Van Duinen: “De kerk moet bijvoorbeeld richting Mekka staan en mag geen zuilen bevatten, zodat iedereen de imam goed kan zien.” Vanwege deze eisen ging de koop van een karmelietenklooster in Oss door een islamitische gemeente niet door.

In de Al-Qiblatain-moskee in Den Haag zijn de gelovigen heel tevreden met hun gebouw. Voorzitter Mohammedamin betreurt het dat zo weinig christenen hun leegstaande gebouw aan moslims willen verkopen. Om dat te veranderen moet de islam in een positiever daglicht komen te staan, zegt hij. “We moeten iedere gelegenheid aangrijpen om te vertellen wie we zijn, om zo de negatieve beeldvorming over moslims bij te stellen. “Wij staan voor vrede, voor eenheid en menslievendheid. Dat is de ware islam.”

 

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?