‘De Nederlander bestaat niet.’ (Hollanda halkı yoktur).
Prenses Maxima 2010 yılında bu sözü söyler söylemez, Hollanda halkı adeta küplere binmişti. O zaman sormuştu Hollandalılar: ‘Geleceğin Kralı olacak Prens Willem Alexander’in eşi, Hollanda kimliğini kabul etmiyor mu? Biz bir halk topluluğu değil miyiz?’
C:\Users\ILHAN\Desktop\Haziran bultenine girecekler\mAXİMA-gezinsfoto_klein.png C:\Users\ILHAN\Desktop\Haziran bultenine girecekler\Maxima-ilhan Karacay.JPG
Kitabımı sunma fırsatı bulduğum Maxima allochtoon çocukları ile

Hollandalılar’a göre kendilerine leke düşüren bu söylem televizyonlarda günlerce yayınlanmıştı.
Maxima, ardından, teselli beklentisiyle, kendi milliyetini de ortaya atarak ‘Arjantinliler de yoktur’ deme ihtiyacını hissetmişti ama işe yaramadı.
O zaman başta Rita Verdonk ve Gerd Wilders gibi malum politikacılar ağır tepki göstermişlerdi.

Buradaki genel kanaata göre, Hollandalılar, yüzyıllardır toleranslı bir yaşamı tercih etmişlerdir.
Hollandalılar’a göre, Maxima çizmeyi aşmıştı. O zaman Prens olan Alexander da eşinin hatasını düzeltmeye çalışmıştı ama o da bir şey elde edemedi.
Kraliyet ailesinden birinin böyle bir ifade kullanmış olması tabii ki af edilmesi zor bir durumdu.

O zamanlar çok tartışılan bu konuyu ben, 45 yıl önce yazdığım ‘Yabancı evlilik’ röportajımın önsözünde, ‘Yüz yıl sonra Hollandalı diye bir şey kalmayacak’ iddiasında bulunmuştum.
Benim o zamanlar ortaya attığım bu iddia, henüz yolun yarısındayken gerçekleşmeye başlamıştı galiba.
Öyle ya, kendisi de Arjantinli bir yabancı olan Maxima, bu günkü gidişata bakınca, benim 45 yıl önce farkına vardığım bir gerçeği farketmiş.

Bakınız, 45 yıl önce ne yazmıştım:

C:\Users\ILHAN\Desktop\Haziran bultenine girecekler\IMG_0869.jpg

ÖNSÖZ

Geçmiş yıllarda gerek Hürriyet’te ve gerekse diğer basın organlarında yabancılarla evli Türklere ait röportajları okuyanlarımız oldu. Ne var ki yabancılarla evli Türklerin bu evlilikleri diğer ülkelerin insanlarının evliliklerinden ayrı bir nitelik taşımıyordu.

Ülkelerde birbirleri ile karşılaşan insanlar bu tip karışık evlilikleri yıllardan beri sürdürmüşlerdir.

Kısa bir süre önce HÜRRİYET’in yayınladığı “Almanya’dan Bir Yar Gelir Bizlere” adlı seri röportaj bu tip karışık evliliklerin bir örneği idi. Hollanda’daki Türkler’in Hollandalılar ile yaptıkları evliliklerde bir ayrıcalık var. Bu küçük ülkede genç ve güzel kızlar Türk erkeklerini adeta kapışıyor gibiler.

Bunun en büyük nedenlerinden biri, Hollanda halkının Almanlar, Fransızlar ve Amerikalar gibi aşırı milliyetçi olmamaları. İkinci neden de Hollandalı kızların diğer ülkelerin kızlarına kıyasla daha serbest yetişmeleri.

Türkler açısından önemli olan üçüncü neden ise, Hollandalı kızların Türk erkeklerini
diğerlerinden daha insancıl, daha yürekli ve de daha yakışıklı bulmalarıdır.

Hollandalılar ile Türkleri arasındaki evliliklerin yüzde onun boşanmalar ile sonuçlanmaktadır. İki ayrı kültüre ve iki ayrı geleneğe sahip bu insanların birlikte yaşamalı özellikle ilk yıllarda zor oluyor. Gerçi Hollanda’daki evliliklerin dörtte biri yani yüzde yirmi beşi ayrılmalarla sonuçlanıyor ama bu ayrılıkların nedenleri daha ziyade cinsel ilişkiler ve cinsel serbestîden oluşuyor.

Türkler ile Hollandalılar arasındaki evlilikler ise çoğunlukla kültür ve gelenek anlaşmazlıklarından bozuluyor.

Bir Türkler evli olmanın Hollandalı kadına mutluluk verdiği şeklindeki görüş ve inanış genç kızlar arasında bir reklam gibi yayılırken bu iki ırk arasındaki birleşmeler de her geçen yıl artıyor.

Ortada bulunan tek engel, gerek Hollandalı’nın gerekse Türk’ün ebeveynlerinden geliyor. Ama iki sevgili arasındaki aşk bağı bu engeli her zaman aşmasını biliyor.

Hollandalıların, nesillerini kuruturcasına yabancılarla evlenmeleri ve bu yabancılar arasında Türklerin Dördüncü sırayı alması bu konuyu derinlemesine deşmemize yetti.

Evlilik müessesesi karı kocanın içtimai durumlarına göre değişiktir. Türkler Türk’ün, Hollandalı ile Hollandalı’nın evliliğinde de bu durum değişmez.

Biz Türkiye’nin ayrı ayrı yörelerinden Hollanda’ya gelmiş olup, Hollandalılarla evlenmiş insanlarımız arasında bu evlilikleri inceledik.

Karı Koca ayrı branşlardan kimseleri seçtik. Kendileri ile konuştuğum halde sütünlarıma aktaramayacağım çiftler oldu.

Sütunlarımıza aktaracağımız çiftleri saatlerce dinledim. Onların duygularını tam olarak aktarma gücü ne bir gazetecide ne de bir başka uzman kişide bulunur.

Bir insanın duyguları kendi kaleminden en gerçekçi bir şekilde çıkar. İşte ben de bir Hollandalı kız ile evli Türk olarak bu seri röportajın sonunda kendimle yaptığım röportajı yayınlamayı en çıkar yok olarak gördüm.

Acısı tatlısı, mutlusu ve az mutlusu ile Türk Hollanda karışımı çiftlerimizin öykülerini hep birlikte okumaya başlamadan önce aile sırlarını hiç çekinmeden anlatan çiftlere teşekkür etmeyi bir borç bildiğimi belirtmek isterim.

SAYILARLA YABANCI EVLİLİK

Türkler’i en çok Hollandalılar seviyor.

Yel değirmeni ve laleler ülkesinin kızları Türk erkeklerini kapışıyorlar.

14 milyon nüfuslu Hollanda’nın 6151 kızı Türk erkeği ile evli 322 Hollandalı erkek de Türk kızını seçti.

Toplam olarak 111 bin 242 Hollandalı kız, 69 bin 428 Hollandalı erkek yabancı ile evli.

Her yıl 10 bin Hollandalının yabancı ile evlenmesinin sürmesi halinde Hollanda nesli kayıplara karışacak.

Ülkede 1 milyonu aşkın melez çocuk var.

Hollanda-Türk melez çocuklarının sayısı 13 bin 744.

Yel değirmenleri, lalesi, peyniri, futbolu ve Johan Cruyff’ı ile dünya ülkelerinin büyük sevgisini kazanmış olan küçücük Hollanda, Türkler’i en çok seven ülke görünümünde.

Nüfus oranına göre, dünyada Türk erkeğini en çok tercih eden kızlar Hollanda’da bulunuyor.

İki milyon Türk’ün yaşadığı, nüfusu 60 milyonu aşan Batı Almanya’da Alman kızları ile vli Türklerin sayısı 11 bin iken, 100 bin Türk’ün bulunduğu nüfusu 14 milyon olan Hollanda’da Hollandalı kızların sayısı 6151.

Gerek Türkler’in sayıları ve gerekse Alman ve Hollandalılar’ın nüfusları oranlandırıldığı zaman Hollandalı kızların Türk erkeklerini tercihi bir dünya rekoru oluyor.

Türk kadınları yönünden durum tam olarak tersi. Hollandalı erkeklerle evli Türk kadınlarının toplam sayısı 322 iken Bonn evlilik büroları federal birliğinin bildirdiğine göre her yıl 400 kadar Türk kadını Alman erkeklerle evleniyor.

Buna rağmen gerek Alman ve gerekse Hollandalı erkeklerin yabancı kadınlarla evlenmeleri oranlandırıldığı zaman Türk kadınlarının kendi milletlerinden bir erkeği tercih ettiği anlaşılıyor.

Hollanda’da toplam olarak 111 bin 242 kız 69 bin 428 erkek yabancılarla evli. Evliliklerin çoğu yabancıların kendi ülkelerinde yapılıyor, bunların büyük bir kısmı da Hollanda’ya yerleşiyor.

Her yıl 10 bin kadar Hollandalı yabancı biriyle evleniyor, yabancılarla evliliklerin devam etmesi halinde 100 yıl sonra Hollanda neslinin kayıplara karışacağı hesap ediyor.

Zira eskiden sömürgeci bir ülke olan Hollanda’da bulunan sürünamlı Endonezyalı ve antil adalarından gelenlerle yapılan evlilikler de hesaba katıldığı zaman yarım milyon Hollandalının ayrı ırktan biri olduğu ve bu evliliklerden bir milyonu aşkın melez çocuk doğduğu ortaya çıkıyor.

Hollanda’da bulunan Hollandalı Türk melezlerinin sayısı da artıyor. Bu melezlerin sayısı şu anda 13 bin 744.

Her yıl 500 kadar Türk’ün bir Hollandalı ile evlenmesi ve bu rakamların yıldan yıla artması ile 100 yıl sonra Hollanda’da Türk Hollandalı karışımı nüfusun 1 milyonu bulması bekleniyor.

Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de hesaba katıldığı zaman Avrupa’daki Türk nüfusunun 20 milyonu bulması bekleniyor. Yurt dışından yaşadıkları ülkenin yönetiminde söz hakkı olan 20 milyonluk bir Türk toplumu düşünüldüğü zaman da, 100 yıl sonraki Türkiye’nin ‘lobi’ gücü şimdiden Avrupalıyı da korkutuyor olmalı.

Hollandalılar ile diğer yabancıların evlilik rakamlarına bakıldığı zaman Almanların birinci sırayı aldıkları görülür. Hollandalılar sıra ile en çok Alman, İngiliz, Belçikalı, Türk, İtalyan, İspanyol ve Faslılar ile evleniyor. Bu sıralamaya göre Türkler dördüncü sırayı alıyor.

Ancak, Türklerin genel olarak hangi ülkenin insanları ile evlilik yaptıkları oranlandığı zaman Hollandalılar rekor kırıyor.

Demek oluyor ki Türkleri en çok Hollandalılar seviyor.

(DİKKAT: BÜTÜN VERİLER 45 YIL ÖNCESİNE AİT)

İlhan KARAÇAY yazdı:

‘De Nederlander bestaat niet.’ (Hollanda halkı yoktur).
Prenses Maxima 2010 yılında bu sözü söyler söylemez, Hollanda halkı adeta küplere binmişti. O zaman sormuştu Hollandalılar: ‘Geleceğin Kralı olacak Prens Willem Alexander’in eşi, Hollanda kimliğini kabul etmiyor mu? Biz bir halk topluluğu değil miyiz?’
C:\Users\ILHAN\Desktop\Haziran bultenine girecekler\mAXİMA-gezinsfoto_klein.png C:\Users\ILHAN\Desktop\Haziran bultenine girecekler\Maxima-ilhan Karacay.JPG
Kitabımı sunma fırsatı bulduğum Maxima allochtoon çocukları ile

Hollandalılar’a göre kendilerine leke düşüren bu söylem televizyonlarda günlerce yayınlanmıştı.
Maxima, ardından, teselli beklentisiyle, kendi milliyetini de ortaya atarak ‘Arjantinliler de yoktur’ deme ihtiyacını hissetmişti ama işe yaramadı.
O zaman başta Rita Verdonk ve Gerd Wilders gibi malum politikacılar ağır tepki göstermişlerdi.

Buradaki genel kanaata göre, Hollandalılar, yüzyıllardır toleranslı bir yaşamı tercih etmişlerdir.
Hollandalılar’a göre, Maxima çizmeyi aşmıştı. O zaman Prens olan Alexander da eşinin hatasını düzeltmeye çalışmıştı ama o da bir şey elde edemedi.
Kraliyet ailesinden birinin böyle bir ifade kullanmış olması tabii ki af edilmesi zor bir durumdu.

O zamanlar çok tartışılan bu konuyu ben, 45 yıl önce yazdığım ‘Yabancı evlilik’ röportajımın önsözünde, ‘Yüz yıl sonra Hollandalı diye bir şey kalmayacak’ iddiasında bulunmuştum.
Benim o zamanlar ortaya attığım bu iddia, henüz yolun yarısındayken gerçekleşmeye başlamıştı galiba.
Öyle ya, kendisi de Arjantinli bir yabancı olan Maxima, bu günkü gidişata bakınca, benim 45 yıl önce farkına vardığım bir gerçeği farketmiş.

Bakınız, 45 yıl önce ne yazmıştım:

C:\Users\ILHAN\Desktop\Haziran bultenine girecekler\IMG_0869.jpg

ÖNSÖZ

Geçmiş yıllarda gerek Hürriyet’te ve gerekse diğer basın organlarında yabancılarla evli Türklere ait röportajları okuyanlarımız oldu. Ne var ki yabancılarla evli Türklerin bu evlilikleri diğer ülkelerin insanlarının evliliklerinden ayrı bir nitelik taşımıyordu.

Ülkelerde birbirleri ile karşılaşan insanlar bu tip karışık evlilikleri yıllardan beri sürdürmüşlerdir.

Kısa bir süre önce HÜRRİYET’in yayınladığı “Almanya’dan Bir Yar Gelir Bizlere” adlı seri röportaj bu tip karışık evliliklerin bir örneği idi. Hollanda’daki Türkler’in Hollandalılar ile yaptıkları evliliklerde bir ayrıcalık var. Bu küçük ülkede genç ve güzel kızlar Türk erkeklerini adeta kapışıyor gibiler.

Bunun en büyük nedenlerinden biri, Hollanda halkının Almanlar, Fransızlar ve Amerikalar gibi aşırı milliyetçi olmamaları. İkinci neden de Hollandalı kızların diğer ülkelerin kızlarına kıyasla daha serbest yetişmeleri.

Türkler açısından önemli olan üçüncü neden ise, Hollandalı kızların Türk erkeklerini
diğerlerinden daha insancıl, daha yürekli ve de daha yakışıklı bulmalarıdır.

Hollandalılar ile Türkleri arasındaki evliliklerin yüzde onun boşanmalar ile sonuçlanmaktadır. İki ayrı kültüre ve iki ayrı geleneğe sahip bu insanların birlikte yaşamalı özellikle ilk yıllarda zor oluyor. Gerçi Hollanda’daki evliliklerin dörtte biri yani yüzde yirmi beşi ayrılmalarla sonuçlanıyor ama bu ayrılıkların nedenleri daha ziyade cinsel ilişkiler ve cinsel serbestîden oluşuyor.

Türkler ile Hollandalılar arasındaki evlilikler ise çoğunlukla kültür ve gelenek anlaşmazlıklarından bozuluyor.

Bir Türkler evli olmanın Hollandalı kadına mutluluk verdiği şeklindeki görüş ve inanış genç kızlar arasında bir reklam gibi yayılırken bu iki ırk arasındaki birleşmeler de her geçen yıl artıyor.

Ortada bulunan tek engel, gerek Hollandalı’nın gerekse Türk’ün ebeveynlerinden geliyor. Ama iki sevgili arasındaki aşk bağı bu engeli her zaman aşmasını biliyor.

Hollandalıların, nesillerini kuruturcasına yabancılarla evlenmeleri ve bu yabancılar arasında Türklerin Dördüncü sırayı alması bu konuyu derinlemesine deşmemize yetti.

Evlilik müessesesi karı kocanın içtimai durumlarına göre değişiktir. Türkler Türk’ün, Hollandalı ile Hollandalı’nın evliliğinde de bu durum değişmez.

Biz Türkiye’nin ayrı ayrı yörelerinden Hollanda’ya gelmiş olup, Hollandalılarla evlenmiş insanlarımız arasında bu evlilikleri inceledik.

Karı Koca ayrı branşlardan kimseleri seçtik. Kendileri ile konuştuğum halde sütünlarıma aktaramayacağım çiftler oldu.

Sütunlarımıza aktaracağımız çiftleri saatlerce dinledim. Onların duygularını tam olarak aktarma gücü ne bir gazetecide ne de bir başka uzman kişide bulunur.

Bir insanın duyguları kendi kaleminden en gerçekçi bir şekilde çıkar. İşte ben de bir Hollandalı kız ile evli Türk olarak bu seri röportajın sonunda kendimle yaptığım röportajı yayınlamayı en çıkar yok olarak gördüm.

Acısı tatlısı, mutlusu ve az mutlusu ile Türk Hollanda karışımı çiftlerimizin öykülerini hep birlikte okumaya başlamadan önce aile sırlarını hiç çekinmeden anlatan çiftlere teşekkür etmeyi bir borç bildiğimi belirtmek isterim.

SAYILARLA YABANCI EVLİLİK

Türkler’i en çok Hollandalılar seviyor.

Yel değirmeni ve laleler ülkesinin kızları Türk erkeklerini kapışıyorlar.

14 milyon nüfuslu Hollanda’nın 6151 kızı Türk erkeği ile evli 322 Hollandalı erkek de Türk kızını seçti.

Toplam olarak 111 bin 242 Hollandalı kız, 69 bin 428 Hollandalı erkek yabancı ile evli.

Her yıl 10 bin Hollandalının yabancı ile evlenmesinin sürmesi halinde Hollanda nesli kayıplara karışacak.

Ülkede 1 milyonu aşkın melez çocuk var.

Hollanda-Türk melez çocuklarının sayısı 13 bin 744.

Yel değirmenleri, lalesi, peyniri, futbolu ve Johan Cruyff’ı ile dünya ülkelerinin büyük sevgisini kazanmış olan küçücük Hollanda, Türkler’i en çok seven ülke görünümünde.

Nüfus oranına göre, dünyada Türk erkeğini en çok tercih eden kızlar Hollanda’da bulunuyor.

İki milyon Türk’ün yaşadığı, nüfusu 60 milyonu aşan Batı Almanya’da Alman kızları ile vli Türklerin sayısı 11 bin iken, 100 bin Türk’ün bulunduğu nüfusu 14 milyon olan Hollanda’da Hollandalı kızların sayısı 6151.

Gerek Türkler’in sayıları ve gerekse Alman ve Hollandalılar’ın nüfusları oranlandırıldığı zaman Hollandalı kızların Türk erkeklerini tercihi bir dünya rekoru oluyor.

Türk kadınları yönünden durum tam olarak tersi. Hollandalı erkeklerle evli Türk kadınlarının toplam sayısı 322 iken Bonn evlilik büroları federal birliğinin bildirdiğine göre her yıl 400 kadar Türk kadını Alman erkeklerle evleniyor.

Buna rağmen gerek Alman ve gerekse Hollandalı erkeklerin yabancı kadınlarla evlenmeleri oranlandırıldığı zaman Türk kadınlarının kendi milletlerinden bir erkeği tercih ettiği anlaşılıyor.

Hollanda’da toplam olarak 111 bin 242 kız 69 bin 428 erkek yabancılarla evli. Evliliklerin çoğu yabancıların kendi ülkelerinde yapılıyor, bunların büyük bir kısmı da Hollanda’ya yerleşiyor.

Her yıl 10 bin kadar Hollandalı yabancı biriyle evleniyor, yabancılarla evliliklerin devam etmesi halinde 100 yıl sonra Hollanda neslinin kayıplara karışacağı hesap ediyor.

Zira eskiden sömürgeci bir ülke olan Hollanda’da bulunan sürünamlı Endonezyalı ve antil adalarından gelenlerle yapılan evlilikler de hesaba katıldığı zaman yarım milyon Hollandalının ayrı ırktan biri olduğu ve bu evliliklerden bir milyonu aşkın melez çocuk doğduğu ortaya çıkıyor.

Hollanda’da bulunan Hollandalı Türk melezlerinin sayısı da artıyor. Bu melezlerin sayısı şu anda 13 bin 744.

Her yıl 500 kadar Türk’ün bir Hollandalı ile evlenmesi ve bu rakamların yıldan yıla artması ile 100 yıl sonra Hollanda’da Türk Hollandalı karışımı nüfusun 1 milyonu bulması bekleniyor.

Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de hesaba katıldığı zaman Avrupa’daki Türk nüfusunun 20 milyonu bulması bekleniyor. Yurt dışından yaşadıkları ülkenin yönetiminde söz hakkı olan 20 milyonluk bir Türk toplumu düşünüldüğü zaman da, 100 yıl sonraki Türkiye’nin ‘lobi’ gücü şimdiden Avrupalıyı da korkutuyor olmalı.

Hollandalılar ile diğer yabancıların evlilik rakamlarına bakıldığı zaman Almanların birinci sırayı aldıkları görülür. Hollandalılar sıra ile en çok Alman, İngiliz, Belçikalı, Türk, İtalyan, İspanyol ve Faslılar ile evleniyor. Bu sıralamaya göre Türkler dördüncü sırayı alıyor.

Ancak, Türklerin genel olarak hangi ülkenin insanları ile evlilik yaptıkları oranlandığı zaman Hollandalılar rekor kırıyor.

Demek oluyor ki Türkleri en çok Hollandalılar seviyor.

(DİKKAT: BÜTÜN VERİLER 45 YIL ÖNCESİNE AİT)

 

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?