*1986’da bizim yaptığımızı, şimdi başkaları
yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar

*Yayın hakkı isteyen ’Moslim M24 TV’ye
karşı ‘İslam Omroep’ da yayın hakkı istedi

*En güçlü ve en zengin olan İslam kuruluşu
Diyanet Vakfı neden sessiz?

1986 Yılındaki yerel seçimlerde elde ettiğimiz seçme ve seçilme hakkı sonrasında, bizden oy isteyen siyasi parti liderlerine yaptığımız baskılardan sonra, yıllarca sürüncemede kalan ‘İslamlar için Radyo-TV Kurumu’, için yayın hakkını almayı başarmıştık. Bu hak biz Türkler’e verildikten sonra, Kurumun başkanlığına Türk İslam ve Kültür Dernekleri Federasyonu adına İbrahim Görmez, Radyo-Televizyon Daire Başkanlığı’na da gazeteci Şadi Tatlı uygun görülmüştü.
Hollanda devleti bu yayın kurumu için yıllık 5 milyon guldenlik bir bütçe ayırmıştı. Ne yazık ki, bu yayın hakkı kısa bir süre sonra Türkler’den alındı. Bunun nedeni de, yöneticiler arasında meydana gelen anlaşmazlık ve kavga idi.

C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\ibrahim Gormez, ilhan Karacay.JPG C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Sadi Tatli-ilhan Karacay.bmp
       İbrahim Görmez-İlhan Karaçay                                          Şadi TTV’DEatlı-İlhan Karaçay

Sendika destekli işgal boyutuna kadar büyüyen bu anlaşmazlık, Türk toplumu için büyük bir kayıp oldu. O zamanki Başkan İbrahim Görmez şimdilerde şunları diyor: ‘ Bu yayın hakkının elimizden alınması, maalesef kendini Türk ve Müsllüman addedenler yüzündendir. Ben onları Allah’a havale ettim. Ruzi Mahşer’de onlarla hesaplasacağız’.

İşte, büyük badirelerden sonra elimizden alınan bu hak, 34 yıl sonra başkalarına verilecek.
Yayın hakkı için frekans isteyen 7 aday TV arasında, M24 TV de bulunuyor. Yani Müslüman Yayın Kurumu.
Kurum’un sözcülüğünü yapan Fouad Sidali, amaçlarının islamı yaymak değil, Müslümanları Hollanda’ya daha da yakınlaştırmak olduğunu belirterek, ‘Müslüman olanlar ile olmayanları kaynaştıracağız’ dedi.
Şimdilerde Youtube üzerinden yayın yapan M24 TV’nin, yayın hakkı alıp almayacağı merakla beklenirken, kendilerine rakip olarak ‘İslam Omroep (İO)’ ortaya çıktı. Rotterdam’dan imam Azzedine Karrat’ın önderlik yaptığı İslam Omroep, rakiplerinin aksine, amaçlarının islamı yaymak olduğunu açıkladı.

C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Azzedine Karrat.jpg C:\Users\ILHAN\Desktop\AGUSTOS BULTENINE GIRECEKLER\Fouad Sidali.jpg
                   Azzedine Karrat                                                                    Fouad Sidali

Anlaşılıyor ki, geçmişte Türk müslümanların yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları yayın konusunu, diğer ülkelerin müslümanları da yüzlerine gözlerine bulaştıracaklar.

Tüm bu gelişmelerden sonra geriye baktığımız zaman, Hollanda’da hıristiyanlık propagandası yapan EO ve KRO gibi yayın kuruluşları varken, bırakın islam propagandasını, islamların seslerini duyurabilmeleri için bir islam yayınının olmaması düşündürücüdür.
İslam yayın kurumunu gerçekleştirebilecek en güçlü ve en zengin kuruluş Diyanet Vakfı’dır.
50 bin abone kaydedildiği zaman yayın hakkı alabilmenin mümkün olduğu Hollanda’da, ‘Diyanet Vakfı neden böyle bir girişimde bulunmuyor’ sorusu akılları karıştırıyor.

Bakalım bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak?
Bekleyeceğiz ve göreceğiz.

 

 

Sohbeti başlat
1
Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba, yardımcı olabilir miyim?